להורדה

תוכנית למאבק בשחיתות השלטונית בישראל

המלצות למקבלי החלטות - בחירות 2015

שחיתות שלטונית היא נגע חברתי חמור ומסוכן. היא חותרת תחת טובת הציבור ואינטרסים ציבוריים חיוניים ותחת שוויון ההזדמנויות; היא סותרת את חובת הנאמנות של נבחרי הציבור ומשרתיו לציבור עצמו; היא פוגעת בלכידות החברתית, באיכות החיים של אזרחי המדינה ותושביה ובצמיחה הכלכלית; היא מחבלת באמון הציבור במוסדות השלטון ובשיטה הדמוקרטית.

בתוכנית המוצעת להלן אנו מחויבים ליושרה, לשלטון החוק, להגינות ולמאבק שיטתי ובלתי מתפשר בשחיתות השלטונית. מועמדי מפלגה/תנועה למוסדות השלטון יהיו נשים וגברים שלא דבק בהם רבב, הרואים במשרות שלטוניות שליחות הכרוכה באתוס ציבורי ייחודי. לא נתמוך במועמדות למשרות ציבוריות של מי שלא ניחנו ביושרה אישית. נוקיע פומבית גילויים ותופעות של שחיתות שלטונית — בין שהיא פלילית ובין שהיא מפרה נורמות ציבוריות-מוסריות. רובם המכריע של כלל משרתי הציבור בישראל פועלים ביושר וללא דופי, אבל גילויים ותופעות אלו של שחיתות מוציאים את דיבתם רעה.

פרסום זה הוא פרסום ראשון בסדרת פרסומים וכנסים לקראת בחירות 2015.

בתאריך 3.2.2015 התקיים כנס בנושא המאבק בשחיתות השלטונית בהשתתפות חברי כנסת. לחצו לפרטים ולשידור הכינוס.

מאבק בשחיתות השלטונית
התמונה באדיבות Shtterstock

המאבק בשחיתות השלטונית: קווים מנחים למדיניות

נספחים:
נספח 1. עקרונות כלליים למאבק בשחיתות 
נספח 2 . הצעת חוק לעבֵרה של הפרת אמונים על ידי עובד ציבור
נספח 3. המלצות בנושא משרתי ציבור בכירים
נספח 4. הסדרים חוקיים בנוגע לאישי ציבור מורשעים, נאשמים ונחקרים
נספח 5. שדלנים (לוביסטים)
נספח 6. דפוסי התנהגות ראויים
נספח 7. חיזוק שומרי הסף
נספח 8. שקיפות שלטונית
נספח 9. מסקנות מינהליות
נספח 10. הגנה על חושפי שחיתויות