בלוג סיווג ביטחוני

הבלוג ״סיווג ביטחוני״ פועל בחסות המכון הישראלי לדמוקרטיה ומהווה פורום מקוון לניתוח סוגיות העומדות בתפר שבין ביטחון לאומי ודמוקרטיה, ומטרתו לתרום לדיון האקדמי-ציבורי בתחום הביטחון הלאומי מנקודות מבט שונות, ביניהן: משפט, אתיקה ומדעי החברה.

 

>התכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה ע"ש אמנון ליפקין-שחק

> עורכת הבלוג: ד"ר עידית שפרן גיטלמן