סקר כלכלי מיוחד

לראשונה- השכירים נפגעו יותר מהעצמאים כתוצאה ממשבר הקורונה

| מאת:

לראשונה מתחילת משבר הקורונה, הפגיעה בשכירים גדולה ביחס לפגיעה בעצמאים, כאשר כ-17% מהשכירים דיווחו כי אינם עובדים כתוצאה מהמשבר, לעומת 12% מהעצמאים שדיווחו שלא עבדו מאחר ונאלצו לסגור את העסק. בתוך כך, הפגיעה בנשים העצמאיות הייתה חמורה יותר מזו בקרב הגברים

Flash 90

הסקר נערך בסוף אפריל-תחילת מאי 2021,התשובות נאספו ע"י חברת "שילוב" בתאריכים 20.4-4.5.21 בעיצומו של תהליך פתיחת המשק באופן נרחב יחסית בעקבות הצלחת מבצע החיסונים. הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של העובדים בישראל (אלו שעבדו ערב משבר הקורונה), כאשר בקרב העצמאים מדובר על מדגם מייצג של עצמאים המעסיקים עד 20 עובדים.
פרק זה מציג את תשובותיהם של 148 עצמאים שהשיבו לסקר, אל מול 612 שכירים.

בסוף אפריל 2021 דיווחו העצמאים על מידת הפגיעה המתונה ביותר מאז תחילת המשבר: שיעור העצמאים שעבדו היה הגבוה ביותר מאז פרוץ משבר הקורונה (כ-88% מתוך משיבי הסקר – עצמאים שהיו מועסקים טרם המשבר); בנוסף, באפריל 2021 דיווחו מרבית העצמאים הללו (61%) כי עבדו באופן מלא (מהם 7% שאף הגדילו את היקף העבודה שלהם) ורק 27% מהם עבדו באופן חלקי – זאת לאחר שלכל אורך המשבר היה המצב הפוך, כאשר שיעור העצמאים שעבדו באופן חלקי עלה על שיעור העצמאים שעבדו באופן מלא.

בדומה רק 12% מהעצמאים דיווחו באפריל 2021 כי נאלצו לסגור את העסק, מתוכם רק 4% שדיווחו כי סגרו את העסק באופן קבוע.אוכלוסיית הסקר היא עצמאים ושכירים שעבדו טרום המשבר, כלומר הירידה בשיעור המשיבים שהם סגרו את העסק באופן קבוע מעט מפתיעה. שיעורים אלו נמוכים במיוחד (בפרט לעומת המצב בדצמבר 2020 אז 26% דיווחו כי סגרו את העסק מתוכם 8% באופן קבוע).

יש לציין כי קיימת כאן הטיה אפשרית הנובעת משיטת הדגימה. בחלק מהמקרים חברת הסקרים פונה לעצמאים דרך פרטי קשר המשויכים לבית העסק, וכאשר העסק נסגר כך גם אמצעי הקשר כבר לא פעילים, ואנשים אלה לא יכללו במדגם. נראה כי מצב זה גורם להטיה ולכך שעצמאים שסגרו את העסק נדגמו באופן חסר, ושהמספרים שלפנינו כוללים רק מי שהעסק שלו פעל עד לאחרונה.

לעומת המצב לאורך המשבר, בו הפגיעה בשכירים הייתה מצומצמת יותר יחסית לפגיעה בעצמאים, באפריל 2021 נראה לראשונה מצב הפוך: בעוד 12% מהעצמאים בסקר דיווחו שלא עבדו מאחר ונאלצו לסגור את העסק, דיווחו כ-17% מהשכירים כי אינם עובדים, מאחר והם מובטלים או נמצאים בחל"ת. עם זאת, לאור ההטיה האפשרית שתוארה לעיל (שאינה קיימת אצל שכירים) התוצאות לאו דווקא מלמדות על פגיעה ארוכת טווח גדולה יותר אצל השכירים.

עם זאת, עדיין העצמאים נפגעו יותר מבחינת היקף התעסוקה: נמצא כי שיעור העובדים שעבדו באפריל 2021 בהיקף חלקי (יחסית להיקף שעבדו בו לפני המשבר) היה גבוה יחסית בקרב העצמאים (27%) לעומת השכירים (10%).

כתוצאה מכך שיעור העובדים בהיקף רגיל או גבוה מהרגיל היה באפריל 2021 נמוך אצל העצמאים (61%) לעומת השכירים (73%), זאת כאמור למרות ששיעור העצמאים שאינם עובדים נמוך יותר מאשר שיעור השכירים שאינם עובדים.

הפגיעה בתעסוקת הנשים העצמאיות באפריל 2021 הייתה מעט חמורה מזו של הגברים, כאשר 17% מהן נאלצו לסגור את העסק (באופן קבוע או זמני) לעומת 9% מהגברים העצמאים. זהו שינוי מהמצב בדצמבר 2020 אז מצב הנשים העצמאיות היה טוב יותר יחסית לגברים – 22% מהן סגרו (באופן זמני או קבוע) אז את העסק לעומת 28% מהגברים.

לעומת זאת, באפריל 2021 היה גם שיעור גבוה יותר של נשים עצמאיות שהגדילו את עבודתן – 11% מהן לעומת 5% מהעצמאים הגברים. מצב זה מראה על השפעה מקטבת של היציאה מהמשבר על נשים עצמאיות.

בדומה למצב מאז תחילת משבר הקורונה, גם באפריל 2021 היה מצבם של העצמאים במרכז (מחוזות תל אביב והמרכז) טוב בהרבה מזה של העצמאים בפריפריה (מחוזות צפון, דרום וירושלים) – כ-14% מהעצמאים בפריפריה נאלצו לסגור את העסק באפריל 2021 לעומת 10% מהעצמאים שגרים במרכז הארץ.

בדומה, גם מצב העצמאים האקדמאים טוב יותר מאשר זה של עצמאים עם תעודת בגרות ומטה – כאשר 10% מהעצמאים האקדמאים דיווחו באפריל השנה כי סגרו את העסק לעומת 15% מבעלי תעודת בגרות ומטה. מצב זה של היתרון לאקדמאים עקבי עם התוצאות שהתקבלו בסקרים קודמים.

נכון לסוף אפריל 2021, העצמאים שסגרו את העסק לפחות חלק מהזמן (בזמן הסגר האחרון או לאחריו) דיווחו שהזמן הממוצע שבו העסק היה סגור בעקבות המשבר עמד על כ-7 חודשים, כאשר 24% מהם דיווחו כי העסק היה סגור במשך שנה ויותר (במצטבר מאז מרץ 2020). מצב זה מעודד מעט, שכן גם בדצמבר 2020 הזמן הממוצע שדווח שהעסק היה סגור עמד כבר אז על כ-7 חודשים. יציבות זו מרמזת שהפגיעה צומצמה – ושעסקים רבים שהעסק שלהם היה סגור תקופה ארוכה החלו להיפתח כבר מתחילת השנה (שאם לא כן, זמן הסגירה הממוצע צפוי היה להתארך משמעותית יחסית לדצמבר).

גם הסקר הנוכחי, בדומה לקודמיו, מעלה תמונה של פגיעה קשה בהכנסות העצמאיים, אם כי פגיעה זו הצטמצמה יחסית לסקרים קודמים: כמחצית (כ-51%) מהעצמאים מדווחים על פגיעה בהכנסתם בחודש מרץ 2021,נציין כי בשאלות על מצבם התעסוקתי נשאלו הנדגמים בסקר לגבי "מצבם כיום", כלומר באפריל 2021, בעוד בשאלות השכר נשאלו הנדגמים לגבי הכנסתם בחודש החולף , כלומר – מרץ 2021. מהם 44% שרשמו ירידה בהכנסתם ועוד 7% שלא משכו כלל הכנסה מהעסק. זאת לעומת 75% שדיווחו על פגיעה בהכנסה (ירידה בהכנסות או ללא הכנסה כלל) בדצמבר 2020 ו-65% שדיווחו כך ביוני 2020.

למרות הירידה בשיעור העצמאים שהכנסתם נפגעה, עוצמת הפגיעה בקרב אלו שנפגעו לא הצטמצמה באופן משמעותי – כך, במרץ 2021 דיווחו העצמאים שנפגעו בהכנסתם על ירידה ממוצעת של 44% בהכנסותיהם בהשוואה לתקופה שלפני המשבר (ינואר-פברואר 2020), שיעור שנמוך אך במעט מהשיעור שדווח בדצמבר 2020 (47%), ודומה לשיעור שדווח ביוני 2020.

הפגיעה ברמות ההכנסה ממשיכה להיות חדה יותר בקרב העצמאים בהשוואה לשכירים: 51% מהעצמאים נפגעו בהכנסתם במרץ 2021, לעומת 24% בלבד בקרב השכירים – יותר מפי 2. עם זאת, התמתנות הפגיעה בהכנסה של העצמאים בין נובמבר 2020 למרץ 2021 כמעט ולא התרחש בקרב השכירים: בעוד ששיעור העצמאים שנפגעו צומצם מ-75% בנובמבר 2020 ל-51% במרץ 2021, שיעור השכירים ששכרם נפגע ירד אך במעט מ-27% בנובמבר 2020 ל-24% במרץ 2021. כך שהפער בהיקף הפגיעה בהכנסה בין שכירים לעצמאים הצטמצם במרץ 2021.

בבדיקה לפי מגדר הפגיעה בהכנסות הייתה גבוהה יותר אצל גברים עצמאים לעומת נשים עצמאיות, וזאת למרות שהפגיעה בתעסוקת הנשים הייתה גבוהה יותר. כך, שיעור הגברים העצמאים שהכנסתם נפגעה עמד על 55% מתוכם 8% שלא משכו כלל הכנסה, לעומת 46% נשים עצמאיות שהכנסתן נפגעה, מתוכן 7% שלא משכו כלל הכנסה.

יתרה מכך, שיעור הנשים שדיווחו שהכנסתן במרץ 2021 דווקא עלתה על ההכנסה שהייתה להן לפני המשבר (16%) היה גבוה פי 2 משיעור זה בקרב הגברים (7%). גם עוצמת הפגיעה בהכנסות בקרב העצמאים שנפגעו הייתה גבוהה יותר בקרב הגברים (46%) לעומת בקרב הנשים (41%). הדבר מצביע על כושר התאוששות טוב יותר של הנשים בהשוואה לגברים, או לחילופין על קשר בין סוגי העסקים והענפים בהם אנשים נוטות להקים עסק לבין יכולת השרידות של ענפים אלה.

הפגיעה בהכנסת העצמאים במרץ 2021 הייתה גבוהה יותר בקרב עצמאים במרכז לעומת עצמאים בפריפריה: 54% מהעצמאים במרכז דיווחו על פגיעה בהכנסתם (מתוכם 10% שלא משכו כלל הכנסה) לעומת 44% מהעצמאים בפריפריה (מתוכם 5% שלא משכו כלל הכנסה). עוצמת הפגיעה בהכנסה בקרב העצמאים שנפגעו הייתה דומה במרכז ובפריפריה.

באופן מפתיע הפגיעה בהכנסת העצמאים במרץ 2021 הייתה גבוהה יותר בקרב עצמאים אקדמאים לעומת עצמאים בעלי תעודת בגרות ומטה: 55% מהעצמאים האקדמאים דיווחו על פגיעה בהכנסתם (מתוכם 7% של משכו הכנסה) לעומת 47% מהעצמאים עם תעודת בגרות ומטה (מתוכם 7% שלא משכו הכנסה). עם זאת, עוצמת הפגיעה בקרב העצמאים שהכנסתם נפגעה הייתה גבוהה יותר בקרב עצמאים עם תעודת בגרות ומטה (46%) לעומת עצמאים אקדמאים (44%).

נראה שנכון לחודש אפריל 2021, שררה אופטימיות זהירה לגבי סיכויי החזרה לתעסוקה בקרב העצמאים שנאלצו לסגור את העסק עקב המשבר: אמנם רק 26% מהם סברו שהעסק יתאושש ויחזור למצבו לפני המשבר בסבירות גבוהה, אך למעלה ממחציתם (56% מהם) סבור שההתאוששות תקרה בסבירות בינונית. מנגד, רק 14% נתנו סבירות נמוכה עד אפסית שהעסק יתאושש לרמתו לפני המשבר.

מהסקר עולה תמונה של הסתגלות מסוימת לעבודה גם במצבי סגר. כך, מתוך העצמאים שעבדו באפריל 2021, רק 13% דיווחו שנאלצו לסגור את העסק בזמן הסגר האחרון (ינואר-פברואר 2021), לעומת 36% שעבדו בעסק באופן חלקי בזמן הסגר ועוד 51% שעבדו באופן מלא או אף גבוה מכך בזמן הסגר.

בנוסף, נראה כי מחצית מהעצמאים שנאלצו לסגור את העסק בזמן הסגר השלישי (ינואר-פברואר 2021) הצליחו לחזור לתעסוקה ולפתוח את העסק לאחר המשבר: כך, מתוך 23% מהעצמאים שנאלצו לסגור את העסק במהלך הסגר השלישי, כ-12% לא פתחו אותו לאחריו (לפחות נכון למועד מילוי הסקר באפריל 2021), לעומת 11% שחזרו לעבוד לאחריו (כאמור, יתר ה- 77% המשיכו לעבוד גם בזמן הסגר).