סקר כלכלי מיוחד

ירידה חדה בנכונות לעבור הכשרה מקצועית

| מאת:

משבר הקורונה יצר הזדמנות להכשרת ההון האנושי בישראל, אך נראה כי הממשלה הקודמת לא הצליחה למשוך את מאות אלפי המובטלים לשדרוג כישוריהם ולהעלאת את פריון העבודה. ועדיין, קרוב למחצית ממובטלי הקורונה עדיין מעוניינים בהכשרה מקצועית

Shutterstock

כמחצית מהמשיבים לסקר (48%) ציינו באפריל 2021 כי היו מעוניינים לקחת חלק בהכשרה מקצועית קצרה בת 3 עד 6 חודשים, במימון ממשלתי, כאשר בקרב ציבור "מובטלי הקורונה" (מפוטרים, בחל"ת או עצמאים שאינם עובדים בשל המצב) שיעור המעוניינים דומה (כ-49%).
השכירים נכונים יותר לקחת חלק בהכשרה מקצועית קצרה במימון ממשלתי בהשוואה לעצמאים – 50% מהשכירים לעומת 37% מהעצמאים.

בנוסף, שיעור המעוניינים לקחת חלק בהכשרה מקצועית קצרה במימון ממשלתי בקרב בעלי ההשכלה הטכנולוגית והאקדמית עומד על 42-43% לעומת 55% בקרב בעלי השכלה אחרת.12 שנות לימוד או פחות, 12 שנות לימוד עם תעודת בגרות, השכלה על-תיכונית לא טכנולוגית (סמינר למורים, ביס לסיעוד, הכשרה מקצועית לא טכנולוגית, לימוד באקדמיה ללא תואר ועוד).

כצפוי, הנכונות להשתתף בהכשרות מקצועיות פוחתת משמעותית החל מגיל 55: כך, בעוד בקרב הצעירים יחסית (עד גיל 54) עמד שיעור המעוניינים לקחת חלק בהכשרה מקצועית קצרה על כ-50%, הרי שמגיל 55 ומעלה ירד שיעורם הוא לכ-38%.

לעומת זאת, מתוך המשיבים שאינם עובדים בעקבות משבר הקורונה, שיעור המעוניינים בהכשרה מקצועית במימון ממשלתי בקרב הצעירים (בגילאי 18-24) היה נמוך יחסית (26%) לעומת המבוגרים יותר (גילאי 25-44 ו-45-64) שם עמד שיעור המעוניינים על 61%.מדובר בקבוצות מדגם קטנות יחסית ולכן יש לקחת תוצאה זו בעירבון מוגבל. קבוצת המדגם של אלה שאינם עובדים בגילאי 18-24 מונה 27 משיבים. קבוצת גילאי 25-44 מונה 48 משיבים וקבוצת 45-64 מונה 33 משיבים.

בקרב הצעירים בפריפריה (גילאי 18-24) נמצא שיעור גבוה יחסית של נכונות להשתתף בהכשרה בקרב המשיבים מהפריפריה (57%) לעומת המרכז (29%).

עוד מהסקר עולה כי שיעור גבוה יחסית, כ-57% מהמשיבים, מעוניינים לעבור הסבה מקצועית לתחום חדש במסגרת ההכשרות. 48% מעוניינים בהעשרה מקצועית, 42% מעוניינים בפיתוח כישורים כלליים (למשל, שפה – אנגלית/עברית/ערבית, כישורי עבודה מהבית, כישורי ניהול זמן) ו-39% מעוניינים בפיתוח כישורים דיגיטליים ו/או שיווק ומכירה און-ליין. לא נמצאו הבדלים משמעותיים בהעדפה להסבה מקצועית לפי רמת השכלה.

לא נמצא הבדל משמעותי בשיעור המעוניינים בהסבה מקצועית בין המשיבים העובדים לאלו שאינם עובדים בשל הקורונה.
שיעור המעדיפים העשרה מקצועית בתחומם נמצא גבוה יחסית בקרב אלו שעובדים בהשוואה לאלה שאינם עובדים- 51% לעומת 34%.
לא נמצא הבדל משמעותי בשיעור המעוניינים בפיתוח כישורים דיגיטליים בין המשיבים העובדים לאלו שאינם עובדים בשל הקורונה- 37% לעומת 39%.

לא נמצא הבדל משמעותי בין שיעור השכירים המבקשים לעבור הסבה מקצועית במסגרת ההכשרות (58%) לבין שיעור העצמאים (54%). לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות גם בהתעניינות בהעשרה מקצועית.

הצעירים (גילאי 18-24) דרגו בהעדפתם הראשונה בשכיחותה הכשרות בכישורים כללים (60%) לצד כישורים דיגיטליים (57%), שגם הם סוג של כישורים כלליים.
לעומתם, כ-60% מהמבוגרים יותר (בגילאי 25-44 ובגילאי 45-64) העדיפו הסבה לתחום אחר ונרשמה גם נכונות לקבל העשרה מקצועית בתחום העיסוק שלהם (53% ו-41% בהתאמה).

בעלי ההשכלה שאינה טכנולוגית או אקדמית מביעים עניין דומה בפיתוח כישורים כלליים (42%), פיתוח כישורים דיגיטליים (44%) ובהעשרה מקצועית בתחומם (44%). פיתוח כישורים כלליים קיבל העדפה נמוכה יחסית בקרב בעלי ההשכלה הטכנולוגית (20%) בשונה מיתר הקבוצות.

בענף ההייטק נרשם עניין רב בהעשרה מקצועית בתחומם בהשוואה לעובדים מיתר הענפים: רוב עובדי ההיי-טק (71% מהם) התעניינו בהעשרה מקצועית בתחומם, לעומת 46% ביתר הענפים. בתוך כך, שיעור העובדים שמעוניינים בהכשרה לתחומים הדיגיטליים או בפיתוח כישורים כלליים עמד בענפי ההיי-טק על 48% לעומת אחוז נמוך יחסית ביתר ענפי המשק: כ-36% שהתעניינו בהכשרה לתחומים דיגיטליים ו-41% שהתעניינו בהכשרה לפיתוח כישורים כלליים ביתר ענפי המשק.