סקר כלכלי מיוחד

הכנסתם של כ-2 מיליון איש נפגעה בעקבות הקורונה

| מאת:

סקר מיוחד בקרב עצמאים ושכירים: 65% מהעצמאים ספגו את הפגיעה הקשה ביותר במשבר הנוכחי; שיעור הפגיעה בצעירים גבוה משיעור הפגיעה ביתר שכבות הגיל; תחום ההיי־טק מתנהל כענף נפרד מיתר המשק; השכלה אקדמית ממתנת את הפגיעה הכלכלית

Flash 90

מהסקר עולה כי נכון לחודש יוני היו כ-13.5% מהשכירים "מובטלי קורונה" בהגדרתם הרחבה (5.5% פוטרו ועוד כ-8% הוצאו לחל"ת), שהם כ-550 אלף איש. בנוסף, כ-20% מהעצמאים בסקר דיווחו כי נאלצו להפסיק לעבוד או לסגור את העסק בשל הקורונה, רובם (14.4%) סגרו באופן זמני וכ-5.4% באופן קבוע. מספר זה משקף סדר גודל של כ-100 אלף עצמאים שלא עובדים (באופן זמני או קבוע).
משמעות הדבר, שנכון לחודש יוני היו במשק כ-650 אלף "מובטלי הקורונה" (פוטרו, בחל"ת או עצמאים שלא עבדו בשל המצב), המשקף שיעור אבטלה של 16%.

כדי לקבל אומדן לשיעור המובטלים הכולל במשק נכון לחודש יוני, יש להוסיף לנתון זה את שיעור האבטלה שהיה ערב כניסתנו למשבר (פברואר 2020), שעמד לפי נתוני הלמס' על שפל היסטורי של 3.3% (138 אלף איש). לפיכך, שיעור האבטלה הנגזר מנתוני הסקר הסתכם נכון לחודש יוני בכ-19.3%, המשקף בסה"כ כ-788 אלף מובטלים במשק (נתון המתקרב לנתוני שירות התעסוקה, המציגים שיעור אבטלה של 21.2% וכ-862 אלף מובטלים).

כ-82% מהשכירים ואחוז דומה מהעצמאיים1 (80%) עבדו בחודש יוני השנה, אולם שיעור העצמאים שעבדו באופן חלקי היה יותר מכפול משיעור השכירים (42% לעומת 17%, בהתאמה).

הפגיעה בהכנסות העצמאיים בחודש יוני, בהשוואה לתקופה שלפני המשבר (ינואר-פברואר 2020) הייתה עוצמתית יותר בהשוואה לשכירים: כ-65% מהעצמאים לעומת כ-35% מהשכירים רשמו בחודש יוני פגיעה בהכנסתם. שיעור הירידה הממוצע בהכנסה עליו מדווחים העצמאיים עומד על 44% לעומת כ-26% בקרב השכירים.

שיעור הצעירים, בגילאי 18 עד 24, אשר ספגו פגיעה בשכר הינו הגבוה ביותר: 53% מהם ספגו ירידה בשכר (לעומת 34% בממוצע המדגם).

החלשים נפגעו יותר - שיעור המדווחים על פגיעה בשכרם הולך ועולה ככל שרמת ההכנסה של משק הבית נמוכה יותר. בדומה, פוחת שיעור המדווחים על פגיעה בשכר ככל שעולה רמת ההשכלה: מ-45% מהשכירים בעלי השכלה נמוכה, ל-41% מבעלי ההכשלה הטכנולוגית ועד ל-26% בקרב בעלי ההכשלה האקדמית.

62% מהמשיבים לסקר ציינו שיש ברשותם כסף נזיל להתקיים ממנו לתקופה מסויימת, לעומת 66% שציינו זאת בסקר שנערך בסוף מרץ - תחילת אפריל. כ-40% מהם יוכלו לקיים עצמם מהכסף הנזיל שברשותם במשך עד חודשיים, ול-60% יש כסף נזיל להתקיים ממנו ליותר מחודשיים. בקרב החרדים נמצא שיעור גבוה יחסית של מדווחים כי אין ברשותם כסף נזיל להתקיים ממנו (33%) לעומת היהודים שאינם חרדים (22%).

ל-27% אין כסף נזיל להתקיים ממנו מבלי לפתוח חסכונות, זאת לעומת 25% במרץ אפריל.

כ-37% מהשכירים ו-45% מהעצמאים נמצאים במינוס, מרביתם נאלצו להיכנס למצב זה או הגדילו את המינוס בעקבות המשבר.

בקרב אלו שאינם עובדים כעת (מובטלים, בחל"ת או עצמאי שאינו עובד), המצב קשה עוד יותר: 56% מהם במינוס, מרביתם (47%) נאלצו להיכנס למצב זה או להגדיל את המינוס בשל המשבר.

18% לקחו הלוואה, כאשר שיעור העצמאים שלקחו הלוואה (28%) גבוה יחסית לשכירים (16%). שיעור גבוה עוד יותר (42%) לקחו הלוואה מקרב אלו שנכנסו למינוס או הגדילו אותו בעקבות המשבר וכ-8% מהם נאלצו לפתוח תכניות חיסכון.

למעלה ממחצית המשיבים (53%) סבורים שייקח עד כשנה לחזור למצבם הכלכלי טרום הקורונה.