להורדה

חוברת עבודה לכנס אלי הורביץ 2017

  • שנה:
  • כריכה: חוברת מקוונת
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה

כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה (לשעבר פורום קיסריה), הוא הכנס הכלכלי המוביל בישראל של המכון הישראלי לדמוקרטיה. זה עשרים ושלוש שנה הכנס משמש כצומת שבו נפגשים השיח הציבורי והידע המקצועי בכלכלה ובחברה. 

מטרת הכנס היא טיוב תהליך קבלת ההחלטות בממשל, שהמשכו הטבעי הוא השבחת איכות המדיניות החברתית והכלכלית של ישראל לטובת הציבור כולו. 
השנה נעסוק באתגרי הממשל והכלכלה, בהשפעה שיש ליציבות הפוליטית על יכולת הממשלה לקדם רפורמות ועל ביצועי המשק והמגזר העסקי, באפקטיביות השירות הציבורי ובדרך להטמיע חדשנות למשרדי הממשלה. כמו גם בעולם יחסי העבודה ההולך ומשתנה בסביבת שוק דינמי, במשבר השוק הפנסיוני ובסוגיית גיל הפרישה ובתפקידה של התקשורת הכלכלית בישראל. 
בדיונים ישתתפו ראשי ממשל ומקבלי החלטות, בכירים מהמגזר הציבורי, גורמים מובילים באקדמיה ויושבי ראש ומנכ"לים של קונצרנים וחברות מהתעשייה, הפיננסיים וההיי-טק.

אנו, במכון הישראלי לדמוקרטיה מייחסים חשיבות גדולה למפגש הבלתי אמצעי בין מקבלי ההחלטות, בכירים מהאקדמיה ואנשי מפתח במשק ומאמינים ששולחן עגול מסוג זה מאפשר שיח פתוח והוגן המאתגר את תפיסות העולם וההרגלים הקיימים. הניסיון שלנו מלמד כי דיאלוג כזה מועיל מאוד לשני הצדדים – לשרים ולפקידים מן השירות הציבורי הממונים על עיצוב המדיניות הכלכלית והוצאתה אל הפועל, מצד אחד, ולאנשי העסקים הפועלים בסביבה העסקית בישראל ומחוצה לה, מן הצד האחר.

בארבע השנים האחרונות הכנס נושא את שמו של אלי הורביץ ז"ל, מייסד חברת טבע ומראשי התעשייה בישראל. אלי היה יושב ראש הוועד המנהל של המכון ועמד בראש פורום קיסריה שנים ארוכות.

עבורנו זהו חיבור טבעי, ואנו מודים לדליה הורביץ ולכל בני המשפחה על שהם מאפשרים את המשך קיומו של מפעל חשוב זה.