מבצע

המועצות הדתיות: שירותי דת, מינהל ציבורי ופוליטיקה

מחקר מדיניות 118

 • מאת:
 • שנה:
 • כריכה: רכה
 • מספר עמודים: 286 עמ’
 • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת
 • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

השיח הציבורי והמחקרי על שירותי הדת ועל המועצות הדתיות מתרכז בעיקר בסוגיות נורמטיביות שמציפות באופן החריף ביותר את המתח בין דת ומדינה בישראל. ואולם מחקר זה מבקש לבחון את המועצות הדתיות בפרספקטיבה שונה – מנקודת המבט של הניהול הציבורי. לפיכך השאלות העומדות במוקד המחקר אינן נורמטיביות אלא נוגעות במידת האפקטיביות והיעילות של שירותי הדת שהמועצות הדתיות מספקות.

מועצה דתית היא רשות ציבורית עצמאית המספקת שירותי דת לציבור היהודי. ברחבי הארץ פועלות היום 131 מועצות דתיות שמספקות שירותים במגוון תחומים: כשרות, שחיטה, מקוואות, נישואין, קבורה, רבנות, עירובין, תמיכות בפעילויות ובמוסדות דת ותרבות תורנית. תקציב המועצות הדתיות מורכב ממימון של המשרד לשירותי דת ושל הרשויות המקומיות ומהכנסות עצמיות מגבייה. בשנת 2014 עמד המחזור השנתי של כלל המועצות הדתיות על 760 מיליון ש"ח.

השיח הציבורי והמחקרי על שירותי הדת ועל המועצות הדתיות מתרכז בעיקר בסוגיות נורמטיביות שמציפות באופן החריף ביותר את המתח בין דת ומדינה בישראל. ואולם מחקר זה מבקש לבחון את המועצות הדתיות בפרספקטיבה שונה – מנקודת המבט של הניהול הציבורי. לפיכך השאלות העומדות במוקד המחקר אינן נורמטיביות אלא נוגעות במידת האפקטיביות והיעילות של שירותי הדת שהמועצות הדתיות מספקות.

חלק ראשון: ליקויים בתפקוד המועצות הדתיות
 1. כשרות 
 2. נישואין 
 3. קבורה
 4. מקוואות
 5. תמיכות, תרבות תורנית וקמחא דפסחא 
 6. רבני שכונות 
 7. ניהול שוטף: כוח אדם, שכר והתקשרויות 
 8. מליאת המועצה: ועדות וישיבות 
 9. שקיפות והנגשת מידע 
 10. סיכום החלק הראשון 
חלק שני: הבעיות המבניות של המועצות הדתיות 
 1. טיעונים רווחים 
 2. שיטת המינויים: ייצוגיות, פוליטיקה ומקצועיות
 3. בעיות מבניות נוספות 
חלק שלישי: סקירת חלופות והצעות קודמות 
 1. מודל ריכוזי: שירותי דת ארציים 
 2. מודל קהילתי 
 3. שינויים במסגרת הקיימת 
חלק רביעי: החלופה המוצעת 
 1. מחלקת דת ברשות המקומית 
 2. הביקורת והפרכתה: המועצות הדתיות כאוטונמיה לשירותי הדת? 
 3. פרטי ההצעה
סיכום