מבצע

אפליה תעסוקתית בישראל

התמודדות מבדלת | מחקר מלא

מחקר מדיניות 121

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 102 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

בשוק התעסוקה הישראלי קיים מאז ומתמיד אי־שוויון ניכר בין קבוצות באוכלוסייה. התבוננות מדוקדקת בארבע קבוצות – נשים, ערבים, חרדים, מזרחים – מלמדת שהאי־שוויון מתרחש בכל ההיבטים של התעסוקה, בכלל זה ברמת השכר, בתנאי העבודה, בהעסקה ובפיטורים. חלק מהאי־שוויון נובע מפערים היסטוריים בין הקבוצות ומבחירות מודעות של חברי הקבוצה, אבל חלק ניכר ממנו נובע מאפליה המבוססת פעמים רבות על סטריאוטיפים שגויים מצד מעסיקים כלפי אנשי הקבוצות המופלות.

כדי להתמודד עם האפליה בשוק התעסוקה נחקקו בישראל חוקי איסור אפליה והוקצו משאבים ממשלתיים לרפורמות, לסובסידיות ולמענקים למעסיקים. לנוכח החשיבות הרבה של מיגור האפליה בתעסוקה מצד אחד והעלויות הגבוהות הכרוכות בכך מהצד האחר, חשוב מאוד שהאמצעים שיינקטו יעוצבו כך שיהיו ממוקדים בגורמים לאפליה של הקבוצות המוחלשות השונות בחברה הישראלית.