להורדה

אתגר הגיור בישראל: ניתוח מדיניות והמלצות

מחקר מדיניות 103

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 245 עמ’
  • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת
  • מחיר: 45 ₪

מצב הגיור בישראל אינו משביע רצון: לאחר כעשרים שנות גיור ממלכתי מספר המתגיירים יוצאי חבר המדינות נמוך, ורוב העולים — כ־ 300 אלף איש — בחרו שלא להתגייר.

בנסיבות אלו, וללא ההכרה בזהותם היהודית, זכויותיהם הבסיסיות נפגעות ורבים מהם מתקשים להשתלב בישראל באופן מלא. במצב זה שיעורי ההתבוללות בישראל מתקרבים ל־ 10% , נתון שמעמיד בסכנה את הלכידות היהודית ואת אופייה היהודי של המדינה.

הגיור בישראל נמצא בלב הדיון הציבורי, אך מעט מאוד ידוע עליו: כמה אנשים מתגיירים בכל שנה ומהי החלוקה המגדרית בין המתגיירים? כמה מתגיירים נולדו בחו”ל וכמה בישראל? מדוע יש רבים המתחילים בתהליך ולא מסיימים אותו? האם החברה הישראלית והדתית תומכת בגיור? ומה עושה המנהיגות הפוליטית בנידון?

מחקר זה פורס את תמונת הגיור השלמה. הוא חושף לראשונה את נתוני הגיור במלואם ואת הישגיה וכישלונותיה של המדיניות הממשלתית בעשור האחרון. בהמשך לכך הוא מציע מגוון אפשרויות לקידום הגיור בישראל: הסברה, התגייסות ממשלתית וחברתית, ליווי, תמיכה ואימוץ גישה הלכתית ומקרבת.

ד"ר נתנאל פישר, חוקר לשעבר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה (אורח) במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה הפתוחה, הוא חוקר ופעיל בתחום הגיור, בוגר ישיבות "מרכז הרב" ו"עתניאל".

מחקר המדיניות נכתב במסגרת המרכז "לאום, דת ומדינה".

תקציר

מבוא

חלק ראשון: חברי מפלגות בראשית המאה העשרים ואחת

1. פחות חברים עם יותר זכויות?

א. היקף החברוּת המפלגתית: סקירה השוואתית
ב. תנאי סף וזכויות וחובות של חברי מפלגה
ג. יותר זכויות? דמוקרטיזציה פנים–מפלגתית

2. חברוּת מפלגתית במציאות פוליטית משתנה

א. מִפקדים קלוקלים: על קבלני קולות, מפקדי ארגזים ומתפקדים כפולים
ב. ייצוגיות יתר של מגזרי אוכלוסייה וחברוּת לא כנה ואינסטרומנטלית
ג . סיכום

חלק שני: סקר חברי מפלגות 2010

1. הפרופיל הדמוגרפי של חברי המפלגות בישראל

א. גיל
ב. מגדר
ג. השכלה, מעמד חברתי ומידת דתיות
ד. המיעוט הערבי
ה. סיכום

2. מניעי הצטרפות למפלגה, דפוסי פעילות ועמדות ביחס למפלגה

א. מניעי הצטרפות למפלגה
ב. רמת פעילות ודפוסי פעילות
ג. עמדות בנוגע לחלוקת העוצמה הפנימית במפלגה

3. פרופיל הפורשים: האומנם בעיקר חברים מזדמנים?

א. פורשים לעומת חברים נוכחיים
ב. הסיבות לפרישה
ג. שביעות רצון מתפקוד המפלגה ועמדות בנוגע לחלוקת העוצמה הפנימית במפלגה
ד. סיכום

4. בעלי תפקידים וחברים פעילים

א. חברים בעלי תפקיד במפלגה
ב. חברים פעילים וחברים "רדומים"

 

חלק שלישי: לקראת דגם משופר של חברוּת מפלגתית ?

1. מה לעשות?

א. המישור החוקי
ב. המישור המפלגתי
ג. המישור הציבורי: לצלול למים המפלגתיים העכורים

נספחים

נספח 1. טופסי התפקדות למפלגות
נספח 2. שאלון הסקר

מקורות

Abstract