מבצע

פרסונליזציה פוליטית מקוונת

מפלגות ופוליטיקאים בישראל במבט השוואתי

מחקר מדיניות 124

הפוליטיקה בישראל נעשית פחות ופחות מפלגתית ויותר ויותר אישית. מתחולל בה תהליך של פרסונליזציה פוליטית, שבו משקלו הפוליטי של השחקן היחיד בזירה הפוליטית עולה וחשיבותה של המפלגה יורדת. בעידן שבו חלק גדול מהפוליטיקה מתרחש בזירה המקוונת נשאלת השאלה אם הפוליטיקה האישית משועתקת גם לשם.