מבצע

תובנות התנהגותיות לטיוב עבודת הממשל

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 210 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 22.5 ₪

מחקר המדיניות בוחן את מגמת שילובם של המדעים ההתנהגותיים בעיצובה של מדיניות ציבורית: ההטיות המרכזיות המשפיעות על יחסי הגומלין בין הציבור לממשל; הכלים התיאורטיים שצמחו מהכלכלה ההתנהגותית; ושיטות המחקר שיובּאו מהמדעים ההתנהגותיים לבחינת השפעות המדיניות על היבטים שונים בהתנהגות.