חובת עובדי ציבור לדווח על עבירות של שחיתות שלטונית

הצעה לסדר 23

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 58 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

ההשפעות השליליות של שחיתות שלטונית הן מובהקות: היא חותרת תחת הנחת היסוד של השיטה הדמוקרטית שלפיה עובדי ציבור פועלים כנאמניו; פוגעת בתפקוד התקין של רשויות השלטון; ומובילה לקבלת החלטות שמושפעות משיקולים זרים. השחיתות השלטונית פוגעת אפוא באינטרס הציבורי ומעוררת חוסר אמון של האזרחים במוסדות השלטון. הנזקים הקשים לאושיות המשטר ולשיטת השלטון בעקבותיה מצדיקים המצאת דרכים אפקטיביות להתמודדות איתה ולצמצומה.