האם מערכת ההשכלה הגבוהה ערוכה לגידול במספרם של בוגרי 5 יח"ל במתמטיקה?

כיצד תשפיע מגמת הגידול בביקוש למסלולי הלימוד הרייאליים באקדמיה בחומש הבא, והאם יהיה אפשר להתמודד איתה במסגרת המשאבים הקיימים היום?