מה מספרים חוזרי מנכ"ל על החינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך?

הצעה לסדר 32

אחת הזירות שאזרחי המדינה לומדים בה כיצד להיות אזרחים בחברה דמוקרטית היא מערכת החינוך הציבורית. זהו המקום שבו, לצד הבית והקהילה, מוטמעים ערכים, מושגים וידע שיש בכוחם לאפשר לאזרחי העתיד לפעול כאזרחים מודעים וחושבים במדינה דמוקרטית. השסע הנוכחי בחברה הישראלית סביב מהותה של הדמוקרטיה והדיון על הדמוקרטיה וחשיבותה בחברה בישראל חושפים את הפערים הגדולים הקיימים בתחום זה בידע ובהבנה של עקרונות היסוד הדמוקרטיים, וביתר שאת בהקשר של השיח הפוליטי והציבורי לנוכח סבבי הבחירות בשנים 2020-2019. פערים אלה מקורם, בין השאר, גם באופן שבו החינוך האזרחי והחינוך לדמוקרטיה מוטמעים במערכת החינוך הישראלית.