הבטחת האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי

מדינות רבות בעולם מתמודדות עם עלייה בתוחלת החיים ולחץ גובר להבטיח קיום בכבוד לאוכלוסייה הולכת וגדלה של אזרחים ותיקים. לחץ זה משפיע על מערכות הפנסיה, וכך עולה בישראל לעיתים קרובות נושא איתנותו הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי.

את השינויים המוצעים ניתן לחלק לשני סוגים עיקריים – שינויים מבניים ושינויים פרמטריים. השינויים הפרמטריים מביאים את המערכת לאיזון בין ההוצאות להכנסות במסגרת המבנה הקיים, ובכללם המשתנים גיל פרישה, שיעור הפרשות וגובה קצבה.