חוק יסוד: שוויון

הצעה לסדר 37

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 80 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

האם יש צורך כלל בעיגון חוקתי מפורש של עקרון השוויון בחוק יסוד, ואם כן, מהי הדרך המתאימה לעשות זאת? החלק הראשון של מחקר זה סוקר בקצרה את הפסיקה הדנה בעקרון השוויון כעיקרון חוקתי שמכוחו ניתן להפעיל ביקורת שיפוטית על חקיקה. החלק השני דן, לאור החלק הראשון, בשאלה אם יש צורך בחקיקת חוק־יסוד: שוויון חדש או בהכללה מפורשת של הזכות לשוויון בחוק יסוד קיים; החלק השלישי סוקר ניסוחים אחדים לחוק־יסוד: שוויון שהוצעו בכנסת בעבר; והחלק הרביעי מסכם את ההצעה לסדר ומציע רכיבים להכללה בנוסח חדש של הצעת חוק־יסוד: שוויון.