ישראל 2050 | השפעות התוכנית על הצמיחה המקרו-כלכלית בישראל

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 85 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה

תהליך ההכנה של דוח זה התפרש על פני החודשים שלפני פרוץ משבר הקורונה, אשר השלכותיו על הכלכלה המקומית והעולמית מרחיקות לכת. מחד, הפגיעה הכלכלית העמוקה של מגפת הקורונה על המשק העולמי תקשה על גיוס והתגייסות למזעור נזקים של משבר עתידי, כגון משבר האקלים, ואף עלולה להביא לרגרסיה באימוץ נהלים ירוקים בקרב גופים פרטיים וציבוריים. מאידך, משבר הקורונה ממחיש את הצורך במדיניות ממשלתית כוללת להיערכות למשברים גלובליים שאינם נובעים ישירות ממחזורי העסקים ולהתמודדות עימם, וכן את הצורך בפעולה נחרצת יותר למניעתם. לכך מתווספות הערכות ראשוניות של חוקרים בעניין הקשר בין נזקי אקלים להתפרצותן של מגפות חדשות, ובין זיהום אוויר לאחוזי התמותה מקורונה.