להורדת התמונה

הילה שואף־קולביץ

חוקרת בתוכנית לרפורמות בשירות הציבורי במרכז לממשל וכלכלה

הילה שואף־קולביץ היא חוקרת כלכלה ומדיניות בתכנית לרפורמות בשירות הציבורי, במרכז לממשל וכלכלה שבמכון הישראלי לדמוקרטיה.
בעלת תואר ראשון מן האוניברסיטה העברית בתכנית המשולבת פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה), ותואר שני מאוניברסיטת אוקספורד בחוג להיסטוריה כלכלית.

כיום הילה דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב בחוג למדיניות ציבורית, כאשר במוקד מחקר הדוקטורט שלה השפעת אימוץ טכנולוגיות בריאות על התמודדות מערכות ומוסדות עם משבר הקורונה. בעברה ניהלה מכון למחקר כלכלי-חברתי באוניברסיטת תל אביב, וכן הייתה כלכלנית באגף תכנון תקצוב ותמחור של משרד הבריאות. הילה עוסקת במגוון תחומי מחקר בעולם הכלכלה והמדיניות הציבורית, ביניהם כלכלת בריאות, כלכלת סביבה, מדיניות ציבורית בחינוך, כלכלה התנהגותית, ואי-שוויון בחברה הישראלית.

ספרים

ספרים מאת הילה שואף־קולביץ