קבלת החלטות בימי קורונה בראי הפסיקה: ההחלטה להשתמש באיכוני השב"כ כמקרה מבחן

על חוקתיות 02

מטרת המאמר היא לנתח את פסק הדין בעניין איכוני השב"כ (שצמצם מאוד את השימוש באיכוני השב"כ), בראי המידתיות במובנה הרחב, כפי שהיא צריכה להיות משולבת בתהליכי קבלת החלטות. את המאמר יש לראות בהקשר רחב יותר של היחס בין מבחני המידתיות השיפוטיים לבין הליכי קביעת מדיניות כאשר יש במדיניות כדי לפגוע בזכות חוקתית.