הצהרות ככלי לצמצום רמאות ולהפחתת הנטל הרגולטורי

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 114 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה

הצהרות, ככלי של רגולציה עצמית, גורמות למפוקחים לחוש שהרשויות נותנות בהם אמון רב יותר, ואמון זה צפוי לייצר הדדיות שתגביר את האמון של המפוקחים — האזרחים ובעלי העסקים כאחד — ברשויות המדינה. אנו מקווים כי המלצות מחקר זה יסייעו ביישום האפקטיבי של הצהרות, וכך יתרמו להגברת האמון ההדדי בין האזרחים למדינה, אמון שהוא מרכיב חיוני מבחינה כלכלית, חברתית ומשפטית.