שיתוף הציבור בשלטון המקומי

הניסיון המעשי ולקחיו

מחקר מדיניות 110

  • שנה:
  • כריכה: מקוון בלבד
  • מספר עמודים: 119 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

במענה לביקורות, וכדי למלא את החסר המחקרי, מחקר מדיניות זה שם לו למטרה לבחון ולהעריך את מידת הצלחתם של המהלכים לשיתוף הציבור בשלטון המקומי ובעקבות זאת לסרטט עקרונות מנחים לדגם של שיתוף מוצלח