מבצע

שחיתות פוליטית בישראל

  • מאת:
  • בהנחיית:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | 2 כרכים
  • מספר עמודים: 576 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
  • מחיר: 84 ₪ מחיר מבצע: 42.0 ₪

מהן דרכי המאבק בשחיתות? מה הקשר שבין כלכלה, תקשורת, פוליטיקה ושחיתות פוליטית? ספר זה סוקר את פרשות השחיתות בצמרת הממשל הישראלית מאז קום המדינה ועד היום.

הספר מנתח את כל פרשות השחיתות הגדולות בצמרת הממשל והשלטון בישראל מאז קום המדינה ועד היום. הוא עושה זאת על ידי שילוב של מחקר תאורטי והשוואתי עם הצגת נתונים שלא פורסמו עד כה. הטענה המרכזית שלו היא שהשחיתות הפכה לתופעה מרכזית בפוליטיקה הישראלית וששינויים שקידמה האליטה הפוליטית-הכלכלית מאז שנות השמונים של המאה העשרים שינו את פניה של התופעה ואת גילוייה השונים. עוד טוען הספר כי בשנים האחרונות מתחולל בישראל מאבק על טיבם של הפוליטיקה והשלטון, ובכלל זה מאבק על השאלה מהי שחיתות פוליטית.

לאחר שהספר מספק מסגרת מושגית ותאורטית קצרה הוא פורשׂ את ההיסטוריה הלא רשמית של הפוליטיקה והשלטון בישראל - החל בימי מפא"י, עבור בשלטונו של מנחם בגין, ממשלת הרוטציה וממשלת רבין השנייה, וכלה בתקופת ממשלת נתניהו הראשונה, עידן שרון וממשלת אולמרט. לצד כל אלה מוקדש פרק מיוחד לשלטון המקומי. הספר נחתם בפרק המלצות לצמצום כמה מהדפוסים המושחתים המסוכנים, והמורכבים, שהתפתחו בשנים האחרונות בישראל.

ד"ר דורון נבות הוא מרצה במחלקה לממשל ורעיון מדיני בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. בעת כתיבת הספר היה חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה.

שחיתות פוליטית, כרך א: תולדותיו של מושג שנוי במחלוקת, 2008

תודות

תקציר

פתח דבר

פרק 1: מושגי יסוד

פרק 2: הסברים לשחיתות הפוליטית בישראל
פרק 3:
ההגמוניה של מפא"י95
פרק 4:
פופוליזם, ליברליזם ושלטון החוק
פרק 5:
התבססות ההגמוניה הנאו־ליברלית
פרק 6:
ממשלת נתניהו הראשונה
פרק 7: עידן שרון
פרק 8:
שחיתות בשלטון המקומי
פרק 9:
סיכום והמלצות

נספח א:
הסרות חסינות של חברי כנסת בגין חשד למעורבות במעשים מושחתים, שיעור הרשעות והכרעות הדין
נספח ב: פרשות שבמרכזן טענות להתנהגות נגועה בשחיתות של פוליטיקאים
נספח ג:
היקפי מינויים פוליטיים וטיבם לפי דוחות ביקורת המדינה, 2005-1984
נספח ד:
פרשות ציבוריות במערכת בחירות
נספח ה:
הנוסח החדש המוצע לעברת מרמה והפרת אמונים לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977

רשימת המקורות
מפתח
Abstract