יותר רגולציה עצמית - יותר אמון?

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 88 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

במחקר זה בחנו את מידת האמון שהציבור חש כלפי המגזר העסקי בכמה סוגים של משטרי רגולציה. שאלות המחקר המרכזיות הן אם ישנם משטרים שמגבירים את אמון הצרכנים ובכך מאפשרים לשוק לתפקד באופן מיטבי יותר; ואם משטרי רגולציה עצמית יכולים להגביר את אמון הציבור בחברות השוק באותה המידה כמו משטרי רגולציה מדינתית