קידום מדיניות תומכת חדשנות אקלימית

חומר רקע למושב: קידום יזמות אקלים בישראל

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 96 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה

דוח זה מציג את תוצרי העבודה של צוות יזמי האקלים אשר הוקם במטרה לסייע לממשלת ישראל, ובפרט למנכ"ל משרד רה"מ וצוותו, ליישם בהצלחה את החלטת הממשלה 544 – "עידוד חדשנות טכנולוגית למאבק בשינויי האקלים", אשר הטילה עליו "לפעול להסרת חסמים רגולטוריים למחקר, לפיתוח, ליישום ולהטמעה של טכנולוגיות בתחום". את הצוות הובילו במשותף המכון הישראלי לדמוקרטיה והמכון הישראלי לחדשנות.
הדוח כולל מתווה לקידום אקוסיסטם תומך חדשנות אקלימית ומציג את עיקרי התובנות שהוצפו על ידי הצוות ומתבסס על ניסיונם האישי של יזמי האקלים, לצד היכרותם עם תהליכים דומים ברחבי העולם. הצוות נפגש במהלך המחצית הראשונה של 2022 לסדרת מפגשים במטרה למפות עד לכנס אלי הורביץ 2022 את החסמים המרכזיים שעימם מתמודדים היזמים בתחום.