מבצע

העדפה מתקנת בישראל

הגדרת מדיניות והמלצות לחקיקה

מחקר מדיניות 24

  • מאת:
  • בהנחיית:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 96 עמ’
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

האם ראוי לנקוט מדיניות של העדפה מתקנת כלפי קבוצות שסבלו בשיטתיות מאפליה, ואם כן, כיצד היא יכולה להתבצע באופן הראוי ובמינון הנכון? לאחר עשרות שנים של התעלמות מהבעיה הכיר המחוקק הישראלי במפורש בהעדפה המתקנת כאמצעי ראוי להשגת שוויון. 

האם ראוי לנקוט מדיניות של העדפה מתקנת כלפי קבוצות שסבלו בשיטתיות מאפליה, ואם כן, כיצד היא יכולה להתבצע באופן הראוי ובמינון הנכון? לאחר עשרות שנים של התעלמות מהבעיה הכיר המחוקק הישראלי במפורש בהעדפה המתקנת כאמצעי ראוי להשגת שוויון. מטרת המחקר שלפנינו היא לגבש עמדה ברורה בשאלה זו ובאופן יישומה במדינת ישראל. לאחר סקירה השוואתית של מדיניות ההעדפה המתקנת בעולם המערבי, מנתחת המחברת את המצב בישראל מתוך התמקדות במצבם של הערבים אזרחי המדינה, של בני עדות המזרח ותושבי עיירות פיתוח, של נשים ושל אנשים עם מוגבלויות. המחקר בודק את השתלבותם של קבוצות אלה במערכות החינוך, ההשכלה הגבוהה והתעסוקה. המחברת ממליצה להוביל את מהלך ההעדפה המתקנת במגזר הציבורי, אך מציעה דרכים להגשמתה גם במגזר הפרטי.

מבוא

פרק ראשון: הוויכוח הנורמטיבי

פרק שני: רקע היסטורי - מדיניות ההעדפה המתקנת בעולם המערבי
א. העדפה מתקנת בארה"ב
ב. העדפה מתקנת בעולם המערבי

פרק שלישי: העדפה מתקנת בישראל
א. העדפה מתקנת לגבי נשים
    נשים בתעסוקה
    נשים בפוליטיקה הישראלית

ב. העדפה מתקנת למיעוט הערבי
    המיעוט הערבי בתעסוקה
    המיעוט הערבי במערכת ההשכלה הגבוהה
    העדפה מתקנת בחינוך
    המיעוט הערבי במערכת הפוליטית

ג. מזרחים או בני עיירות פיתוח?
   העדפה מתקנת בהשכלה הגבוהה ובחינוך
   העדפה מתקנת בתעסוקה
   תמונת הראי - הצלחתם של המזרחים בפוליטיקה הישראלית

ד. העדפה מתקנת למוגבלים

פרק רביעי: העדפה מתקנת עקיפה

סיכום

מקורות

הערות