מבצע

התמורות במשימות ובמיומנויות הנדרשות מהעובדים בישראל

מחקר מדיניות 182

שוקי העבודה בעולם השתנו מאוד בעשורים האחרונים, בין השאר, בעקבות פיתוחים טכנולוגיים ותהליך הגלובליזציה המואץ. שינויים אלו הפנו את תשומת הלב הציבורית ל"היעלמותם" של מקצועות מסוימים בעקבות יכולתה של אוטומציה למלא את המשימות הנדרשות מהעובדים. ואולם, אין מרבים להזכיר שגם במקצועות הרבים שאינם נעלמים משתנה אופי המשימות הנדרשות מהעובדים, כיוון שמחשבים, רובוטים, או עובדים זולים יותר במדינות אחרות, יכולים למלא חלק מהמשימות שמילאו בעבר עובדים מקומיים.

כיצד הושפעו אפוא העובדים והעובדות בישראל מהשינויים במשימות ובמיומנויות הנדרשות בשוק העבודה? האם השינויים האלה השפיעו על כל הישראלים, או רק על קבוצות אוכלוסייה מסוימות? כיצד משפיעים השינויים במשימות הנדרשות על השכר ועל הביטחון התעסוקתי של העובדים בישראל לאן "הולך" שוק העבודה וכיצד יש להיערך אליו? מחקר זה מציע תשובות לשאלות האלה בעזרת ניתוח נתונים ייחודיים הכוללים מידע מפורט על המשימות הנדרשות בכל משלח יד ועל העובדים במשק הישראלי לאורך שני עשורים. ממצאי המחקר מספקים תובנות חדשות על התמורות בשוק העבודה בעשורים האחרונים ומאפשרים הצצה למגמות הצפויות לנו בעתיד, עובדים ומעסיקים כאחד.