להורדה

שירות נשים בצה"ל

המשך התקדמות או נסיגה לאחור

  • מאת:
  • שנה:
  • בשיתוף עם: המכון למחקרי ביטחון לאומי
  • כריכה: מקוון בלבד
  • מספר עמודים: 33 עמ’
  • מרכז: המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה

מחקר זה הוא פרי שיתוף פעולה בין נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ד"ר אריק כרמון ובין ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי אלוף (מיל') עמוס ידלין. בתאריך 11.6.2013 התקיים דיון בנושא.

נייר עמדה זה הוא פרי שיתוף פעולה בין נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ד"ר אריק כרמון ובין ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי אלוף (מיל') עמוס ידלין. תודה מיוחדת ליועצת הרמטכ"ל לענייני נשים לשעבר תא"ל (מיל') גילה כליפי–אמיר, חברת פורום ההיגוי, על הסיוע הרב בכל תהליך העבודה.

תודתנו שלוחה גם לד"ר נרי הורביץ ולשאר חברי פורום ההיגוי במסגרת פרויקט "שירות נשים בצה"ל", בראשות ד"ר אריק כרמון, על הייעוץ ועל ההערות המועילות לטיוטת נייר זה. תודה גם לתא"ל (מיל') אורית אדטו, תא"ל (מיל') ישראלה אורון, תא"ל (מיל') מאיר אלרן, עו"ד שלומית רביצקי טור–פז, אריאלה רינגל–הופמן וד"ר אורנה ששון–לוי.

בתאריך 11.6.2013 התקיים שולחן עגול בנושא. לחצו כאן לפרטים נוספים.

תודות

מבוא

חלק ראשון: הנחות יסוד נורמטיביות

הנחה 1: הגנה על ערך השוויון בצה"ל ובחברה הישראלית כחברה דמוקרטית
הנחה 2: הגנה על ערך כבוד האדם בצה"ל ובחברה הישראלית
הנחה 3: הגנה על מקור הסמכות בצבא
הנחה 4: הכרה בצורך לנהל את השונוּת בצבא ובחברה הישראלית

חלק שני: חסמים עיקריים בפני יישום העקרונות

1. קיומו של מודל שירות נפרד לגברים ולנשים
2. תהליך ההדתה בצה"ל והשפעתו על שירות נשים
3. גיוס חרדים והשפעתו על שירות הנשים
4. האתגר שבהרחבת גיוס נשים לשורות הצבא

חלק שלישי: המלצות

1. שירות נשים בצה"ל
2. ממשקים בין שירות נשים לבין שירות חיילים דתיים וחרדים

מקורות

תגובת דובר צה"ל בנושא "שירות משותף לחיילים ולחיילות בהיבטי השילוב הראוי"