להורדה

שוק העבודה בישראל לנוכח האתגרים בעתיד

התעסוקה במגזר החרדי

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון בלבד
  • מספר עמודים: 25 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה

בשנת 2003, בתנאים של סיכון ליציבות הכלכלית, קיבלה הממשלה החלטות על קיצוצים בתקציבי הביטוח הלאומי, הרווחה והחינוך. הם כונו במגזר החרדי "גזרות נתניהו". היה זה סימן דרך להכרה מוסדית גוברת בהשפעות הסוציולוגיה של החברה החרדית על כלכלת ישראל, מדינת הרווחה ושוק העבודה. הפיכתה של סוגיית שיעור ההשתתפות של החרדים בשוק העבודה משאלה מטרידה של שוויון לשאלה מקרו-כלכלית נקשרה במאמר של ברמן וקלינוב (1997) בכותרת "Jewish Father  Stops Going to Work".  מאמר זה הציג לראשונה את האי-השתתפות של חרדים בשוק העבודה במונחים מקרו-כלכליים עם השפעות רוחב על שוק העבודה והתוצר של המשק. ההשפעות של החוברת הצנועה על העיתונות הכלכלית, משרד האוצר וקובעי המדיניות הייתה גדולה במיוחד.

במשק הבית החרדי - תחת לחץ גובר של שיעור ילודה גבוה, ירידה בתמיכות הכספית של הדור המבוגר בצעיר, עוני גובר וראשיתם של הרגלי צריכה חדשים - היו ההכרעות על השתתפות גברים בשוק העבודה נושא מרכזי עוד קודם לכן. הפתרון של מפרנסת יחידה (במסגרת עבודת נשים חרדיות) במערכות החינוך ובמרחבים החדשים של שוק העבודה שוב לא הספיקו. יותר ויותר החלו גדולי התורה לאפשר באופן סלקטיבי יציאת גברים חרדים לעבודה. מדינת ישראל ומשרד האוצר הגדירו את תחום התעסוקה החרדי אחד היעדים המרכזיים של מדיניות העבודה.

במסמך זה אנו מבקשים, בשלב הראשון, להדגים באמצעות נתונים מעודכנים את הבעיה המקרו-כלכלית הנגזרת מדפוסי התעסוקה במגזר החרדי, בעיה אשר חדרה לתודעה של מקבלי ההחלטות לפני למעלה מעשור ומאיימת הן על רווחתה של האוכלוסייה החרדית והן על חוסנו ושגשוגו של המשק הישראלי בעתיד. בהמשך הדברים יוצג ניתוח קצר של חסמי התעסוקה במגזר החרדי ומיפוי של ניסיון השנים האחרונות לעודד תעסוקה בקרב חרדים. בשלב האחרון נצביע על הדילמות העיקריות המלוות את מתכנני המדיניות, היום כבעבר, ונציע צעדים ראשונים לפעולה, בעדיפות לשלושה:

התחום הצעד המוצע
מסגרת ארגונית מינוי גוף ייעודי לעידוד תעסוקת חרדים במשרד התמ"ת והקצאת תקציב ייעודי
הגדלת הביקוש לעובדים חרדים קריאה רחבה למעסיקים חשובים ומשפיעים להעסיק כוח אדם איכותי מהמגזר החרדי
החסרים בהון האנושי התעסוקתי עידוד לימוד מתמטיקה, אנגלית ומקצועות התורמים לתעסוקה לכל הגילים

 

ראש הצוות: פרופ' יוסי תמיר,מנכ"ל תב"ת - תנופה בתעסוקה, ג'וינט ישראל; פרופסור במחלקה לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים

חברי הצוות:
ד"ר נרי הורוביץ, יו"ר אגורא מדיניות
בצלאל כהן, מנהל תכניות חרדים, תב"ת - תנופה בתעסוקה, ג'וינט ישראל
חגי לוין, כלכלן בכיר, המועצה הלאומית לכלכלה

עוזרת מחקר: רוני הכהן, המועצה הלאומית לכלכלה

תקציר

הבעיה המקרו-כלכלית: נתונים
1. דמוגרפיה
2. תעסוקה
3. הכנסות ועוני

החסמים להשתתפות בתעסוקה
1. תפיסת עולם ומערכת חברתית שאינן מעודדות יציאה לעבודה
2. חוסר במיומנות, בכישורים תעסוקתיים, בידע מקצועי ו/או בהשכלה אקדמית
בקרב מחפשי העבודה החרדים
3. פערי ידע ומידע על עולם העבודה
4. מחסום תרבותי אצל מעסיקים ואצל דורשי עבודה
5. ירידה בתמיכות ועלייה בהוצאות לעומת הכנסה צפויה נמוכה מעבודה
6. גברים: שירות צבאי

מדיניות ברמת המיקרו: הפעילות להגדלת שיעורי התעסוקה
1. הכשרה מקצועית
2. יזמות עסקית
3. לימודים אקדמיים
4. השמה בעבודה
5. מרכזי תעסוקת חרדים
6. שירות צבאי ושירות אזרחי

מדיניות ברמת המקרו: הדילמות שמתכנני המדיניות ניצבים לפניהן
1. בין מדיניות עבודה אקטיבית לכלכלת שוק
2. משק פנימי לעומת מיזוג משקים
3. מתח בין מדיניות עבודה ביחס לנשים לבין העלאת שיעור ההשתתפות של גברים
4. הדרך ליצירת ממשק עם מערכות מדיניות מקבילות
5. הכשרה לעומת work first

הצעה: צעדים להמשך
1. הקמת מסגרת ארגונית
2. הגדלת הביקוש לעובדים חרדים
3. טיפול בחסרים בהון האנושי התעסוקתי
4. הגדלת הכדאיות של היציאה לעבודה
5. הרחבה ופיתוח של מסגרות השירות הצבאי

רשימת המקורות