רבנות: האתגר

רבנים עוסקים בחומר וברוח, בהגות ובהנהגה, בפסיקה ובעשייה. חרף השינויים מרחיקי הלכת במציאות החיים - החילון הנרחב, הדומיננטיות של התרבות הליברלית, מהפכת הידע והמעבר מקיום קהילתי לקיום ריבוני - הרבנים, כפרטים וכממסד, שומרים על מקומם המרכזי בהוויה היהודית והישראלית של דורנו ומשפיעים על החיים האישיים של רבים. הספר, שהוא אסופת מאמרים של רבנים ושל חוקרי אקדמיה, משוחח על ממדיו של האתגר שמציבים השינויים בדורנו ועל התגובה הרבנית לכל אלו.

מבוא

ידידיה צ' שטרן, שוקי פרידמן

שער ראשון: הרב והחברה

מעמדו של רב בישראל ותפקידו
יעקב אריאל

מעמד הרב במדינת ישראל
דוב ברקוביץ

התודעה הרבנית בציונות הדתית: היבטים אחדים
דב שוורץ

רבנות כמנהיגות רלוונטית
ידידיה צ' שטרן

שער שני: הרב והקהילה

תפקידי הרבנות הקהילתית בימינו ומשמעותה
דוד ביגמן

עליית מעמדו של הרב בקהילות ציוניות-דתיות בעידן הפוסט-מודרני
גילי זיוון (מבצרי)

רבני קהילות - בין ההלכה לחיים
בנימין לאו

ממשל קהילתי אזרחי ורבני: סקירה כללית
אהרן ליכטנשטיין

'עשה לך קהל': הרבנות האורתודוקסית - תמורות מקבילות בישראל ובצפון אמריקה
אדם פרזיגר

הרגישות לאירוע החינוכי והחשיבה ההלכתית: עיון בכתבי הרי"ד סולוביצ'יק, הראי"ה קוק והח"ד הלוי לאור קירין אייגן
אבינועם רוזנק

שער שלישי: הרבנות כמקצוע

על מבוכת הרבנות
יהודה ברנדס

אתיקה רבנית
יובל שרלו

שער רביעי  הרב באספקלריה היסטורית

קווים לדמותה של הרבנות באשכנז הקדומה
אברהם גרוסמן

'אין שום ניגודים והבדלים בין הרבנים והעם': גופים בוחרים רחבים לבחירת רבנים ראשיים בשיבת ציון החדשה - עיון משווה במשנת ר' יעקב שאול אלישר והרב אברהם יצחק הכהן קוק
יצחק הרשקוביץ

אלטרנטיבה: קווים לדמותו של החכם הספרדי-מזרחי בדורות האחרונים
צבי זוהר

שער חמישי: הרב והפסיקה

'יורו משפטיך ליעקב': הכוהן, החכם והרב כשופטים וכמורי הוראה
יצחק ברנד

גילוי וכיסוי בפסיקת הרב נריה גוטל הפוסק, הרב ויועצת ההלכה טובה גנזל  'אתרא קדישא': פסיקת הלכה ורבנות וירטואלית - מקורות, מגמות, תהליכים והשפעות
אביעד הכהן

רב פוסק: בין חדשנות, להלכה ולספר שפשט בציבור
יהודה זולדן

פסיקת הלכה ופוסקי הלכה: בין פורמליזם לשיקול דעת - ניתוח ביקורתי של השיח ההלכתי בן זמננו
אבי שגיא

פסיקה ידידותית והפוסק הידידותי
דניאל שפרבר

ועשית ככל אשר יורוך? על הציות לפסיקת רבנים בסוגיות מדיניות
שוקי פרידמן


שער שישי: מודלים של רבנות

על שתי דמויות של תלמיד חכם - הרב עבור הקהילה או הקהילה עבור הרב
מיכאל אברהם

על הרב: ממלומד למורה דרך לחוויה מיסטית
משה אידל

בין רבנות לחסידות: הלכה וקבלה בכתביהם של שני אדמו"רים-פוסקים מבית צאנז
איריס בראון (הויזמן)

כוהן דעת וכוהן משיח: רב של הלכה ורב של גאולה
אברהם וסרמן

מ'דעת תורה' ל'דעות תורה': על ריבוי סמכויות רבניות-פוליטיות
אליאב טאוב

הרב והרבנות במשנת הרי"ד סולוביצ'יק
מאיר אליהו ליכטנשטיין

על הרבנות הישיבתית
משה ליכטנשטיין