להורדה

עתונות דוט.קום

העיתונות המקוונת בישראל

בקובץ מבחר מאמרים העוסקים, בין השאר, במפת העיתונות המקוונת – הכללית המגזרית (ברוסית ובערבית וכן עיתונות נשים); בשאלות של הסדרה ופיקוח על העיתונות המקוונת – דוגמת לשון הרע וכללי האתיקה העיתונאית; בתופעות ייחודיות למדיום המקוון, ובראשן הטוקבקים והבלוגוספרה; בפרקטיקות העיתונאיות המתפתחות; בעתיד כלי התקשורת המסורתיים – העיתונות המודפסת והשידור הציבורי – בעידן המקוון.

מהם מאפייני העיתונות המקוונת בישראל? מהי תרומתה לשיח הציבורי, ומה היחס בינה לבין העיתונות המסורתית, ה'מרשרשת'? כיצד היא משפיעה על הפרופסיה ועל התרבות העיתונאית? שאלות אלו ואחרות נידונות בקובץ מאמרים מקוון חדש - עיתונות דוט.קום: העיתונות המקוונת בישראל, בעריכת עו"ד ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר.

בקובץ מבחר מאמרים העוסקים, בין השאר, במפת העיתונות המקוונת - הכללית והמגזרית (ברוסית ובערבית וכן עיתונות נשים); בשאלות של הסדרה ופיקוח על העיתונות המקוונת - דוגמת לשון הרע וכללי האתיקה העיתונאית; בתופעות ייחודיות למדיום המקוון, ובראשן הטוקבקים והבלוגוספרה; בפרקטיקות העיתונאיות המתפתחות; בעתיד כלי התקשורת המסורתיים - העיתונות המודפסת והשידור הציבורי - בעידן המקוון.

מחברי המאמרים הם חוקרים בתחומי התקשורת, העיתונות, התרבות, המשפט ומדעי המדינה.         

קובץ זה יצא לאור בשיתוף פעולה של המכון הישראלי לדמוקרטיה ומרכז בורדה לתקשורת חדשנית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הנושא המיוחד הכתיב לא מעט את ההחלטה לבחור במתכונת חדשנית של ספר אלקטרוני, e-book. זהו אחד הספרים האלקטרוניים החלוציים בעברית.

המחברים

תקצירי המאמרים

מבוא: תהילה שוורץ אלטשולר

שער ראשון: מפת התקשורת המקוונת

העיתונות המקוונת בישראל - מיון ראשוני
דן כספי

תמורה מקוונת: רשות השידור והאינטרנט - המותר, המצוי והרצוי
עמית שכטר

אנונימיות ולשון הרע באינטרנט: בין חופש ביטוי להפקרות
יובל קרניאל

שער שני: עיתונות מגזרית ברשת

ממגזין לקהילה: צמיחתה של עיתונות הנשים המקוונת ומאפייניה הייחודיים
נאוה כהן-אביגדור

לגלוש ללא גבולות: העיתונות המקוונת של מהגרים מחבר העמים בישראל
נלי אליאס, מרינה זלצר שורר

רשת ללא גבולות: שימושי האינטרנט והעיתונות המקוונת בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל
מוסטפא כבהא

שער שלישי: ההשפעות של העיתונות המקוונת

קץ העיתון המודפס המסורתי: גורמים מאיימים בעיתונות המקוונת על העיתונות המודפסת המסורתית
שמואל ליימן-ווילציג

העיתונות בעידן הבלוג: הבלוג כאוונגרד של מהפכת התקשורת האלטרנטיבית
עטרה פרנקל-פארן

בואו לא נגלוש: על השימוש המוגבל באינטרנט כמקור מידע לחדשות
צבי רייך

To talk and to talk back: ניתוח הרטוריקה של השיח-תגובה ((talkback בעיתונות המקוונת
איילת כהן, מוטי נייגר

שער רביעי: הדי כינוס

החלת כללי האתיקה העיתונאית על עיתונים מקוונים: תמליל מיום העיון 'העיתונות המקוונת בישראל' (פברואר 2005)
מרדכי קרמניצר, מיכאל בירנהק

المؤلفون
ملخصات المقالات

Authors
Abstracts of the Articles