להורדת התמונה

ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר

עמיתה בכירה
ראש התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע

בעלת תואר דוקטור במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. את הפוסט דוקטורט עשתה בבית הספר קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד.
היתה חוקרת אורחת באוניברסיטת ברנדייס ובאוניברסיטת הרווארד. מלמדת משפט ציבורי בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית.

חברת נשיאות מועצת העיתונות, חברת הוועד המנהל של התנועה לזכויות דיגיטליות, חברת מועצת המרכז לאתיקה במשכנות שאננים וחברה במועצת הארכיונים העליונה.

תחומי המחקר

דיני תקשורת, מדיניות תקשורת ומדיה דיגיטלית; חופש מידע וממשל פתוח; הממשק בין טכנולוגיה לדמוקרטיה ובין אדם ומכונה בשירות הציבורי.

tehilla@idi.org.il

מאמרים ספרים

פרסומים אחרונים מאת ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר

ספרים מאת ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר