ניגוד עניינים במרחב הציבורי

משפט, תרבות, אתיקה ופוליטיקה

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: קשה
  • מספר עמודים: 672 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
  • מחיר: 89 ₪

ספר זה מתמקד במצבים של ניגוד עניינים בעת מילוי תפקיד בשירות הציבורי או בחיים הציבוריים בכלל (לרבות מילוי תפקיד משפטי בידי עורכי דין ושופטים), אך מבקש לעסוק בהם לא רק באמצעות כלים משפטיים (של המשפט הציבורי והפלילי) אלא גם באמצעות בירור מושגי, אתי ותרבותי. 

מצבים שבהם נבחרי ציבור ועובדי ציבור פועלים בניגודי עניינים נמצאים תדיר בעין הסערה הציבורית, ואף מגיעים לטיפולה של המערכת המשפטית. הפרסומים התכופים בנושא, לצד העיסוק הגובר של שומרי הסף המוסדיים בתופעה ובמקרים שבהם בעלי תפקידים פועלים בנסיבות שיש להם בהן אינטרס נוסף, מבטאים מודעות גוברת לחשיבותם של האיסורים על ניגוד עניינים. מנגד, העיסוק הציבורי והמשפטי התכוף בנושא עורר ספקנות והסתייגות שמא הוא מהווה ביטוי להשתלטותם של נהלים בירוקרטיים וטהרנות מופרזת. האם פעולה בניגוד עניינים היא סוג של התנהגות מושחתת? האם יש להעניש בפלילים עובד ציבור הפועל בניגוד עניינים? האם עובד הציבור הישראלי מרבה לפעול במצב של ניגוד עניינים? האם יש בעיה בתרבות השלטונית בישראל או מאפיין ייחודי שהופך את התופעה לחמורה יותר?

הספר ניגוד עניינים במרחב הציבורי מבקש לברר שאלות אלו ושאלות אחרות שמעוררת הסוגיה של ניגוד עניינים בחיים הציבוריים בהקשרה הרחב. הוא מתמקד במצבים של ניגוד עניינים בעת מילוי תפקיד בשירות הציבורי או בחיים הציבוריים בכלל (לרבות מילוי תפקיד משפטי בידי עורכי דין ושופטים), אך מבקש לעסוק בהם לא רק באמצעות כלים משפטיים (של המשפט הציבורי והפלילי) אלא גם באמצעות בירור מושגי, אתי ותרבותי. הספר מציג מאמרים חדשים פרי עטם של נאוה בן-אור, יעקב בן-שמש, יותם בנזימן, גד ברזילי, אהרן ברק, דפנה ברק-ארז, מרים גור-אריה, אביעד הכהן, נטע זיו, יצחק זמיר, לימור זר-גוטמן, יגאל מרזל, דורון נבות, יובל פלדמן ומרדכי קרמניצר.

המחברים

מבוא: ניגוד עניינים במרחב הציבורי
דפנה ברק־ארז, דורון נבות, מרדכי קרמניצר

שער ראשון - ניגוד עניינים: דיון מושגי

האיסור על ניגוד עניינים
אהרן ברק

על בעלי תפקיד ובעלי עניין
יותם בנזימן

שער שני - ניגוד עניינים: הרקע התרבותי

הפסיכולוגיה של ניגוד עניינים
יובל פלדמן

האיסור על ניגוד עניינים במשפט העברי
אביעד הכהן

קשרים או כישורים? על הגיונותיה של הפרוטקציה והמאבקים בה
גד ברזילי

שער שלישי - ניגוד עניינים במנהל הציבורי

אינטרסים נוגדים וניגוד אינטרסים במשפט המנהלי
דפנה ברק־ארז

ניגוד עניינים בשירות הציבורי
יצחק זמיר

בין ייצוג מגזרי לניגוד עניינים
יעקב בן־שמש

שער רביעי - ניגוד עניינים בתפקידים ציבוריים

ניגוד עניינים של חברי כנסת: בין הנאמנות למפלגה לנאמנות לציבור?
יגאל מרזל

ניגוד עניינים אצל שופטים: בין דיני פסלות שופט לאתיקה
לימור זר־גוטמן

ניגוד עניינים ואתיקה של עורכי דין: היבטים מוסדיים
נטע זיו

שער חמישי - ניגוד עניינים במשפט הפלילי

לשאלת פליליותה של פעולה של עובד הציבור במצב של ניגוד עניינים
מרדכי קרמניצר ודורון נבות

אחריות פלילית במצב של ניגוד עניינים - אימתי מוצדקת? על העברה של הפרת אמונים בעקבות הדיון הנוסף בפרשת שבס
מרים גור־אריה

על ניגוד עניינים ושחיתות בשירות הציבורי: המשפט הפלילי בישראל ובארצות הברית במבט השוואתי
נאוה בן־אור

Abstract