כל העם צבא? שירות המילואים בישראל

פרויקט צבא-חברה: המפגש השלישי

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 241 עמ’
  • מחיר: 60 ₪

"בעיית המוטיבציה שונה מכפי שהיא משתקפת בעיני הציבור. מי שקוראים לו, מתייצב. האם יש עריקים? התשובה היא כן. האם יש נפקדים? התשובה היא כן. אבל האם רוב האנשים מתייצבים לדגל, אורזים תרמיל, עוזבים בית, ספסל לימודים, עסק, מבטלים נסיעה לחו"ל ומתייצבים? התשובה היא כן."
רב-אלוף שאול מופז, ראש המטה הכללי

"במדינה דמוקרטית, השלטון הוא בראש ובראשונה שלטון ההגינות, ואנו שרויים במשבר הגינות... במצב שבו אנו נמצאים קשה מאוד לדבר על הגינות בשירות הצבאי, גם בשירות סדיר לסוגיו השונים, גם בשירות חובה וגם בשירות מילואים."
פרופ' אסא כשר, אוניברסיטת תל-אביב

"לאורך שנות ה- 90 גדל חלקם של המשרתים שירות מילואים קצר או כלל לא משרתים. לעומת זאת הצטמצם מאוד חלקם של המשרתים מעל 21 יום. התוצאה: עומס כבד מוטל על קבוצה קטנה מאוד של אנשים."
אלוף גיל רגב - ראש אגף כוח אדם, צה"ל

"אנשים מדברים היום על פחד ללכת למילואים הם מדברים על היותם ברווזים חסרי מגן… אני לא מדברת על התקשורת אלא על אמירות של החבר'ה המשרתים במילואים, והם מדברים הרבה על פחד ועל החשש להסתכן, במיוחד היותר מבוגרים."
פרופ' עמיה ליבליך, האוניברסיטה העברית בירושלים

"צה"ל לא יוכל להתמיד עוד שנים רבות במבנהו הנוכחי, המבוסס על שירות מילואים נרחב. לכן, כבר היום נדרשת גישה חדשה וחשיבה שונה על תפיסת המילואים ואפילו אעז ואומר, על שירות חובה."
תא"ל (מיל') דב תמרי - ראש המכון לחקר תורת המערכה

"אני בן 52. אני עושה מילואים מבחירה ובכיף ואף פעם לא סירבתי. כך חינכו אותי. אני לא מכיר את המילה 'לא' בצבא, ואני גאה בזה… עם זאת אני שומע יותר ויותר מילדים איך אפשר להתחמק מהשירות הסדיר וזו הבעיה."
סאל (מיל') יעקב הרטוך, מג"ד במילואים

"אנחנו יכולים להציע אלטרנטיבה: מהשנה הבאה כל אדם במדינת ישראל יעשה שירות לאומה. יהיו שיעשו שירות צבאי ויהיו שיעשו שירות אזרחים. כולם ישרתו, חרדים, ערבים, נשים, יתומים, בנים, חולים. ומהו אותו שירות שאיננו צבאי? הוא יכול להיות יום לימודים ארוך, בית חולים, עזרה לתלמידים, עשייה קולקטיבית."
גדעון עשת, "ידיעות אחרונות"

חלק ראשון

הקדמה ורקע הסטורי

כל העם צבא? שירות המילואים בישראל
מאמר מאת ברוך נבו ויעל שור

צבא העם?
תהליך הגריעה משירות המילואים
שיקולי מג"די המילואים: שוויון לעומת פונקציונליות
השיקול המוטיבציוני האישי: גורמים המשפיעים באופן חיובי על המוטיבציה של הפרט לשרת במילואים; גורמים המשפיעים באופן שלילי על המוטיבציה לשרת במילואים

שנויים חברתיים והשלכותיהם על המילואים

האם יש משבר מילואים?

היבטים ביטחוניים אסטרטגיים

היבטים כלכליים
ר
מת המקרו
רמת המיקרו - המחירים הכלכליים הישירים והעקיפים
שחייל מילואים או מעסיקו משלם כתוצאה משירות מילואים
ערך השוויון וערך ההגינות
סוגיית הביטוח

מודלים חלופיים
השתתת שירות המילואים על בסיס התנדבותי
שני סוגים של שירות מילואים
שירות לאומי כפתרון לבעיית המילואים
מודל "חיל האוויר"
הקמת מפקדת קצין מילואים ראשי

סדר יום מחקרי

חלק שני: דברי יום העיון שנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה

מליאת הפתיחה
קבוצות דיון:
קבוצת דיון א': ההיבט החברתי
קבוצת דיון ב': ההיבט האסטרטגי-ביטחוני
קבוצת דיון ג': ההיבט הכלכלי

דיון במליאה ודברי סיכום מאת הרמטכ"ל שאול מופז