להורדה

כבוד האדם בצה"ל

פרויקט צבא-חברה

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 162 עמ’
  • מחיר: 60 ₪

מפגש שני של פורום צבא-חברה בנושא כבוד האדם בצה"ל. בכרך זה מאמר תמציתי על הנושא בצד דברי המשתתפים ביום העיון.

בעקבות המפגש הראשון של פורום צבא-חברה, שעסק בנשים בצה"ל, התכנס הפורום המשותף של צה"ל והמכון הישראלי לדמוקרטיה למפגש שני, במרס 2001, כדי לדון בנושא כבוד האדם בצה"ל. בכרך זה מאמר תמציתי על הנושא בצד דברי המשתתפים ביום העיון.

 

חלק ראשון

כבוד האדם בצה"ל
סיכום דברי יום העיו

חקיקה, רוח צה"ל ואמנות בינלאומיות
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
החלת חוק היסוד הלכה למעשה
'רוח צה"ל ואמנות בינלאומיות

היבטים הנוגעים לערך כבוד האדם בצה"ל

היבט חיצוני:
א. כללי פתיחה באש וקבלת החלטות בעת לחימה
ב. פקודה בלתי חוקית בעליל
ג.  סוגיית הפגיעה ברכוש

ההיבט פנימי:
א. יחסי מפקדים-פקודים
ב. יחסי חייל לחברו
ג. דילמות וזכויות של קבוצות ומיעוטים
ד. סוגיית ההטרדה המינית

יישומו של ערך כבוד האדם בצבא
טיפוח כבוד האדם בצבא- האם הוא מקדם את
מטרות הצבא כארגון לוחם או מחבל בהן?
האם על הצבא להיות מוביל או מובל במה שנוגע
לשמירת ערך כבוד האדם?

דילמות נוספות
התנגשות ערכים
סוגיית המנהיגות

דרכי התמודדות
חינוך, הסברה והדרכה
מדיניות דמוקרטית כמקור סמכות הצבא
מקצועיות החיילים

כבוד האדם בצה"ל: מבט אל העתיד
סיכום: אזור הדילמה
סדר יום מחקרי
נספחים

חלק שני: דברי יום העיון שנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה

ט' אדר תשס"א, 4 במרס, 2001

מליאת פתיחה
פרופ' מרדכי קרמניצר
רב- אלוף שאול מופז

קבוצות דיון:
קבוצה א': הפרט במסגרת טוטלית והיררכית.
קבוצה ב': זכויות החיילים וסמכויות המפקדים לאור ערך כבוד האדם.
קבוצה ג': מוסר הלחימה וכבוד האדם.                                     

דיון במליאה וסיכום הרמטכ"ל

תגיות:
צה"ל