מבצע

היבטי חוק ואתיקה בהשתלבות ישראל בכלכלה הגלובלית ובמדינות OECD

פורום קיסריה ה-15, 2007

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 96 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 22.5 ₪

צוות המושב היבטי חוק ואתיקה בהשתלבות ישראל בכלכלה הגלובלית ובמדינות OECD של פורום קיסריה ה-15, בראשות עו"ד דוד חודק, מגיש המלצות שמטרתן להאיץ את השתלבות מדינת ישראל בצמרת מדינות OECD ובכלכלה הגלובלית ולהפוך את ההשתלבות הזאת לא רק לעניין כלכלי, אלא גם ליעד לקידום איכותי של המגזרים הציבורי והפרטי בישראל. ההמלצות מתמודדות עם השינויים הדינמיים במציאות הכלכלית, הפוליטית והחברתית בישראל ובעולם.

צוות המושב היבטי חוק ואתיקה בהשתלבות ישראל בכלכלה הגלובלית ובמדינות OECD של פורום קיסריה ה-15, בראשות עו"ד דוד חודק, מגיש המלצות שמטרתן להאיץ את השתלבות מדינת ישראל בצמרת מדינות OECD ובכלכלה הגלובלית ולהפוך את ההשתלבות הזאת לא רק לעניין כלכלי, אלא גם ליעד לקידום איכותי של המגזרים הציבורי והפרטי בישראל. ההמלצות מתמודדות עם השינויים הדינמיים במציאות הכלכלית, הפוליטית והחברתית בישראל ובעולם.

במישור הציבורי, בין המלצות הצוות, המלצה לאשרר ולאמץ את כללי אמנת האו"ם נגד שחיתות (UNCAC) ובכך לקדם שת"פ בינ"ל ולקדם מדיניות של שקיפות ציבורית. המלצה נוספת היא השרשת נושא האתיקה בתוכנית הלימודים של משרד החינוך. בנוסף, לדעת הצוות יש להסדיר את עבודת השתדלנים בכנסת בחקיקה אשר תדרוש רישום הפעילים ורישום הארגונים המיוצגים על-ידם.

כמו-כן הצוות קורא לממשלה להכין תכנית רב-שנתית לטיפול בקבוצות חלשות, אשר תצמצם את הפערים הכלכליים והחברתיים שנפערו עקב השינויים המבניים. המלצה נוספת היא השבת היוקרה לשירות הציבורי ע"י שמירה על מרחב שיקול דעת רחב לעובדי הציבור  וצימצום המשפטיזציה בתחום זה. חלק מהמלצות הצוות במישור הפרטי-עסקי, עוסקות בנושאים של קידום הממשל התאגידי, ויצירת מנגנוני פיקוח, ניהול ובקרה בחברות ציבוריות. מנגנונים אלו יקדמו שקיפות בחברות ויפחיתו את הסיכון לשימוש ברעה בכספי המשקיעים. בנוסף, הצוות ממליץ לחברות לאמץ קוד אתי יעיל המוגדר במונחי עשה ולא תעשה, אשר יכול לצמצם את השחיתות ולעודד אתיקה עסקית. המלצות נוספות של הצוות בתחום העסקי עוסקות ביצירת תוכניות אתיקה אפקטיביות בתוך החברות ויצירת כלי פיצוי ותגמול למנהלים בכירים אשר יגזרו מערך החברה.

פתח דבר

תקציר

חלק ראשון: הרצאת אורח: דניאל קאופמן

חלק שני :היבטי חוק ואתיקה בהשתלבות ישראל בכלכלה הגלובלית ובמדינות OECD

א. מבוא
ב. ההקשר העולמי וההקשר המקומי
ג. חוק ואתיקה
ד. אתיקה עסקית
ה. אתיקה ציבורית
ו. המצב בישראל על פי תפישת תושביה
ז. המגזר הציבורי
ח. המגזר העסקי
ט. המלצות

חלק שלישי: סיכום דברי הכינוס

English Abstract