להורדה

ההיבטים החוקתיים, המשטריים והפרוצדורליים של השלטון המקומי

הכינוס השמיני של המועצה הציבורית, יוני 2002

  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 183 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪

הספר מאגד את הפרוטוקולים מהכינוס השמיני של המועצה הציבורית. בכינוס נדונו ההיבטים החוקתיים, המשטריים והפרוצדורליים של השלטון המקומי. שלוש קבוצות דיון עסקו בדגמים אפשריים לשלטון המקומי: דגם ביזורי-אוטונומי; דגם ריכוזי-רגולטורי; דגם אזורי

הספר מאגד את הפרוטוקולים מהכינוס השמיני של המועצה הציבורית. בכינוס נדונו ההיבטים החוקתיים, המשטריים והפרוצדורליים של השלטון המקומי. שלוש קבוצות דיון עסקו בדגמים אפשריים לשלטון המקומי:

  • דגם ביזורי-אוטונומי
  • דגם ריכוזי-רגולטורי
  • דגם אזורי

מושב ראשון

דברי פתיחה:
מר רון חולדאי, ראש העיר תל-אביב-יפו
ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
השופט מאיר שמגר, לשעבר נשיא ביהמ"ש העליון
 
הצגת הדגמים לדיון:
הצגת הנושאים, פרופ' דוד דרי
נקודת המבט החוקתית, פרופ' אריאל בנדור
 
דגמים לפיתוח הקשר בין השלטון המרכזי והמקומי בהסדר החוקתי - הממד המשווה
מנחה: אהוד אולמרט, ראש עיריית ירושלים
משתתפים: ג. וואלך, ראש עיריית כרוניגן (הולנד); סטיבן גולדסמית', ראש עיריית אינדיאנפוליס לשעבר ויועץ לנשיא ארה"ב

מושב שני: פרספקטיבות בשלטון המקומי (דיון בקבוצות)

קבוצה דיון א': הדגם הביזורי אוטונומי - ראשי הקבוצה: רון חולדאי, פרופ' דוד דרי
קבוצה דיון ב': הדגם הריכוזי-רגולטורי -  ראשי הקבוצה: ד"ר רמזי חלבי, עו"ד אחז בן-ארי
קבוצה דיון ג': הדגם האזורי - ראשי הקבוצה: יעל גרמן, פרופ' רפי בר-אל

מושב שלישי : לקראת גיבוש דגמים

מאמר: לקראת הגדרת מעמדו החוקתי של השלטון המקומי בישראל
פרופ' דוד נחמיאס ודורון נבות
 
דיווחי הקבוצות ודברי סיכום
 
נספח:
דוח מסכם של עבודת הצוות לפיתוח מודל ביזורי-אוטונומי
דוח מסכם של עבודת הצוות הריכוזי - רגולטורי
דוח מסכם של עבודת הצוות האזורי