להורדה

אזרחות שכונתית

השתתפות אזרחית ושיתוף של אזרחים בשכונת בקעה בירושלים

דוח מחקר

  • מאת:
  • בהנחיית:
  • שנה:
  • כריכה: מחקר מקוון
  • מספר עמודים: 99 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

מחקר זה בוחן את שכונת בקעה בירושלים ואת אופן השתתפותם הפוליטית העכשווית של תושביה, הנובע מהיותם אזרחי השכונה שבה הם חיים. 

מחקר זה בוחן את שכונת בקעה בירושלים ואת אופן השתתפותם הפוליטית העכשווית של תושביה, הנובע מהיותם אזרחי השכונה שבה הם חיים. הבחינה נעשית בהקשר העירוני הנרחב יותר ואגב שימוש במתודולוגיה האיכותנית. מסקנותיה הן כי הפעילות האזרחית המתרחשת בבקעה בפרט ובירושלים בכלל היא השתתפות פוליטית לכל דבר, הנעשית ברמה המקומית, בקנה מידה קטן, ואשר יש לה ביטויים ממסדיים בצד ביטויים חוץ-ממסדיים.

תקציר

מבוא
1. אזרחות שכונתית מהי?
2. שכונת בקעה: רקע

א. "לְמַעַן צִיּוֹן לֹא אֶחֱשֶׁה וּלְמַעַן יְרוּשָׁלִַם לֹא אֶשְׁקוֹט" (ישעיהו סב, א): ההקשר העירוני הנרחב
1. הבחירות המוניציפליות, נובמבר 2008
2. רוח חדשה בעירייה

ב. מודל המִנהלים הקהילתיים
1. המִנהלים הקהילתיים בצל רוח של שינוי
2. המִנהל הקהילתי בקעה רבתי: עדתיות, מאבקים וקושי לסלול את הדרך

ג. השתתפות אזרחית = השתתפות של אזרחים
1. הפעילות האזרחית בירושלים
2. הילכו שלושה יחדיו בלתי אם נועדו? העירייה, התושבים והמִנהלים הקהילתיים

ד. המאבקים האזרחיים בבקעה
1. פרופיל הפעילים בבקעה 
2. מאבקים על רקע איום הנדל"ן, או: הפחד מפני "הכסף הגדול
3. מאבקים על רקע האיום של השתלטות חרדית על השכונה
4. מאבקים על רקע האיום מצד "האינטרס העירוני"

ה. שיתוף הציבור בתכנון
1. תכנית אב לבקעה על רקע תכנית המתאר לירושלים
2. תכנית האב של בקעה: סיפור של עליות ומורדות

ו. דיון והמלצות

רשימת המקורות