• פתוח לקהל

הפרדה, אקדמיה ופוליטיקה — יחסים מסוכנים

בעקבות הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה

יום רביעי, א' בשבט, 17.1.2018
בניין נפתלי, אולם אפטר (קומת כניסה), אוניברסיטת תל אביב