הודעה לעיתונות

הקוד האתי לאקדמיה: פגיעה בעצמאות ההשכלה הגבוהה

על רקע פרסום הצעת הקוד האתי שעתיד להשית שר החינוך על מוסדות להשכלה גבוהה, אומרים במכון הישראלי לדמוקרטיה, כי המהלך הוא דוגמא שלילית לאיך יוצרים קוד אתי- הוא נכתב על ידי אדם אחד ולא כשיח של חברי הסגל במוסדות השונים. כמו כן, מציינים במכון, כי המהלך מרוקן מתוכן את האוטונומיה של מוסדות ההשכלה הגבוהה, דבר המנוגד לחוק המל"ג.

אסא כשר, נפתלי בנט

במכון אומרים, כי "הקוד המוצע מרחיב באופן לא סביר את ההגדרה של טקסט פוליטי. ההגדרה אינה מבחינה למשל בין פוליטי לציבורי, בין פוליטי למוסרי ובין הטפה שיטתית לבין דיון חופשי. כך, פעילות פוליטית לפי הנכתב בקוד המוצע, כוללת כל תמיכה או התנגדות ישירה ל"עמדה מסוימת במחלוקת ציבורית מוכרת". הקוד מתייחס לשאלות של כלכלה, אתיקה, מוסר פוליטי ומשפט כפוליטיות ומדיר אותן מהשיח האקדמי".

עוד הוסיפו במכון הישראלי לדמוקרטיה, כי "הקוד פוגע בנשמת אפה של האקדמיה הטמונה בנכונותה לבחון רעיונות חדשים ובלתי מקובלים ולאתגר את המובן מאליו. קוד אתי שכזה רומס ברגל גסה את חופש הביטוי, בין השאר משום שהוא יגרום למרצים להפעיל צנזורה עצמית ולהימנע משיח ביקורתי. הקוד גם יפתח פתח לרדיפה ולהתנכלות כלפי אנשי סגל".