• פתוח לקהל

70 שנות דמוקרטיה בתנועה

איך מיישמים היום, כעבור 70 שנה, את עקרונות מגילת העצמאות ובמה נתגאה בחגיגות ה-100 למדינה?

מאז נחתמה מגילת העצמאות ערב כינונה של המדינה השתנה הרכב ואופי האוכלוסייה, השתנו האתגרים והמשימות העומדים בפני החברה הישראלית ובעיקר, השתנתה המציאות בארץ ובעולם. עם זאת, המגילה, בהיותה מסמך מכונן לדורות, ממשיכה להיות המצפן הישראלי עבורנו גם היום.

במרכז הקונגרסים בירושלים

מספר המקומות מוגבל!