• למוזמנים בלבד

Fake Elections: Cyber Threats on Election Campaign

המכון הישראלי לדמוקרטיה | פינסקר 4, ירושלים

בשנים האחרונות אנו עדים לסדרה של תקיפות סייבר המכוונות למערכת הבחירות במדינות דמוקרטיות שונות. כך, למשל, בדיון בכנסת שהתקיים ביולי 2017 נמסר מפי נציג מרכז המחקר של הכנסת, רועי גולדשמיט, כי: "על-פי דוחות אמריקאים, מחשבי המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית נפרצו כשנה טרם הבחירות. מידע מהם הוזרם לרשת בעיתוי שהוכוון מראש ושימש כקרדום לחפור בו עבור בעלי עניין שונים לקידום האינטרסים שלהם..הופצו ברשת שמועות שהילרי קלינטון, המתמודדת על הנשיאות, חולה. ונשאלת השאלה עד כמה זה השפיע על תפיסת הכשירות שלה..מחקרים הצביעו על זה שכ-20% משיחות הטוויטר בנושא בחירות בארצות-הברית, טרם הבחירות, בחודש נתון, בוצעו באמצעות מה שנקרא"social bots" – רובוטים חברתיים – שזה אלגוריתם במחשב שמאפשר להפיץ מסרים, מתחזה למשתמש טוויטר אמיתי ומפיץ מסרים מוכוונים" (מתוך ישיבת ועדה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה ו-וועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון להגנה בסייבר, 12/06/2017).

לא תמיד ניתן לדעת מי עומד מאחורי התקיפות, אולם ניתוחים המתבססים על ההיקף, התחכום והמשאבים שנדרשו לתקיפות אלה מוליכים למסקנה כי לפחות בחלק מהמקרים עמדה מאחורי התקיפה ישות מדינתית עוינת. בנוסף, לקבוצות האקרים מאורגנות יש את היכולת, ולעתים את המוטיבציה, להתערב באמצעות שיבוש או זיוף, במערכות בחירות של מדינות, כך שמשרעת התוקפים הפוטנציאלית אינה מוגבלת למדינות בלבד.

בכנס יוצג מחקר שעסק במיפוי וזיהוי האיומים המרכזיים על תהליך הבחירות מצד ישויות זרות (מדינות זרות וגורמים מאורגנים זרים שאינם מדינות) ועל אמון הציבור בתוצאות הבחירות בהיבטי תקיפות סייבר – מבט השוואתי; ניתוח הסביבה הטכנולוגית-משפטית בתחום הגנת תהליך הבחירות בישראל. 

כמו כן, יידונו בכנס המלצות מדיניות, תפיסתיות, מערכתיות, מוסדיות וחקיקתיות.

להלן עיקרי הדברים שנאמרו בכנס:

פרופ' יובל שני, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, אמר בפתח הכנס כי: "במכון הישראלי לדמוקרטיה, אנו מטפלים בסוגיית הבחירות מכיוונים שונים. מרכז הכובד של הטיפול עוסק במידת הפגיעות של הליך הבחירות בישראל לתקיפות זדוניות שמגיעות מממשלות זרות. ישנם ממשקים מסוימים בין העולמות הפוליטיים של הפייק ניוז ומתקפות הסייבר, לבין העולמות הביטחוניים, ובהסתמך על האירועים האחרונים ברחבי העולם, אין סיבה להניח שהסיכון הזה לא רלוונטי לגבי מדינת ישראל".

פרופ' רון שמיר, לשעבר ראש אגף טכנולוגיה בשב"כ וחוקר במרכז הסייבר באוניברסיטה העברית: "אמון הציבור במערכת הבחירות הוא מאבני היסוד של המשטר הדמוקרטי. אם הציבור לא יסמוך על כך שהבחירות נעשו בצורה דמוקרטית והוגנת, תהיה סכנה אמיתית למרקם החברתי הישראלי. מדובר באתגר אסטרטגי לאומי".

עו"ד אלי בכר, לשעבר היועץ המשפטי של השב"כ וחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה: "לפני כשבועיים הכריז ראש השב"כ שיש סיכון להשפעת מדינה זרה על מערכת הבחירות בישראל. לדברים האלה יש משמעות פוליטית עצומה, כשלאופן ולעיתוי בהם זה נאמר יש ערך פוליטי גדול. לכן, הדבר לא צריך להיות באחריות גוף שכפוף לשחקן פוליטי, אלא באחריות ועדת הבחירות המרכזית".

עו"ד מייק בלאס, לשעבר המשנה ליועמ"ש: "עלינו לחשוש מהתערבות זרה, לא רק מצד מדינות זרות. ישנם גורמים פרטיים שמשפיעים על הבחירות, יהודים בחו"ל, גורמים פנימיים אזרחיים בעלי עוצמה וגורמים ממשלתיים שעושים שימוש בכוחם הממשלתי, וכך פוגעים בשוויון בין מתמודדים אחרים לבין מתמודדים מכיסא השר. אנחנו יכולים למנוע התערבות של מדינה זרה, אבל אם לא נמנע מגורם פרטי כלשהו לפעול לקידום האינטרסים האישיים שלו, נרוקן את הבחירות מתוכן".

אלוף במיל' פרופ' דני עפרוני, לשעבר הפרקליט הצבאי הראשי: "השב"כ הוא הגורם שצריך להוביל את המלחמה בהטיית בחירות, ואינני מוטרד מכפיפותו לרה"מ. יכול להיות שבנושאים מסוימים, הוא יצטרך לדווח גם לרה"מ וגם ליו"ר ועדת הבחירות וליועמ"ש, כדי להגביל את יכולתו של רה"מ לקבל החלטה בנושאים כאלה לבדו".

ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה: "קמפיין 'הערבים נוהרים' שינה את תוצאות הבחירות ב-2015. זה היה קמפיין מיקרו-טרגטינג פרימיטיבי. היום כנראה שנראה קמפיינים אחרים, משוכללים ממנו. העובדה שבליכוד סירבו לתקן את החקיקה הנוגעת לטירגוט וסירבו לחתום על אמנה לשמירה על טוהר הבחירות, כששאר המפלגות דווקא כן הסכימו, מצביעה על כך שייתכן שהם מסתירים משהו בעניין הזה".

פרופ' דני דולב מהאוניברסיטה העברית בירושלים: "אי אפשר לנטר מידע מבלי להתערב בו או ללמוד ממנו. אנו הולכים לקראת עולם שונה מהעולם המסורתי, לכן חוק הבחירות חייב להתייחס למכלול שבו מתנהלות הבחירות ולעדכן את כולו. הפתרון אינו הקמת גוף נוסף, אלא מציאת דרך בה מערך הסייבר והשב"כ יוכלו לעבוד ביחד עם חלוקת אחריות ברורה".

10:00-09:30 | התכנסות וברכות
  • פרופ' יובל שני, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון הישראלי לדמוקרטיה
11:00-10:00 | דמוקרטיה בסכנה: התערבות בבחירות באמצעות המרחב הקיברנטי, מניפולציה ו"פייק ניוז" מאורגן – האתגרים הטכנולוגיים, משמעותם המשפטית והמלצות מדיניות
  • רון שמיר, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • אלי בכר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
13:00-11:00 | דיון רב משתתפים
  • בהנחיית פרופ' יובל שני, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון הישראלי לדמוקרטיה
14:00-13:00 | ארוחת צהריים