• למוזמנים בלבד

הצעות לשינוי מבנה והרכב מליאת ועדת הבחירות

הסדנה לשוויון בבחירות של המכון הישראלי לדמוקרטיה, עוסקת בהצעות לשינוי מבנה והרכב מליאת ועדת הבחירות ובאפשרות להקים רשות בחירות לאומית עצמאית ובלתי תלויה, בדומה לקיים בדמוקרטיות אחרות.

סדנת השוויון בבחירות מתקיימת במכון הישראלי לדמוקרטיה משלהי שנת 2017, ובוחנת זוויות שונות של סוגיית השוויון בבחירות בישראל. אחד ממפגשי הסדנה, שהתקיים במחצית הראשונה של שנת 2018, עסק בסוגיית האופי הפוליטי-מפלגתי של ועדת הבחירות המרכזית. בעקבות מפגש זה, כתבה אחת מחוקרות המכון, ד"ר דנה בלאנדר, טיוטת מחקר אשר עוסק בסוגייה זו ומציע רפורמות במבנה הוועדה. בעקבות זאת, נרצה לקיים מפגש נוסף של הסדנה אשר בו נדון בטיוטת המחקר.