• למוזמנים בלבד

סמכויות חיפוש בחומרי מחשב

17:00 - 19:00

המכון הישראלי לדמוקרטיה 

השימוש ההולך וגובר במחשב בכל תחומי החיים משפיע על תחומים רבים. שכיחות השימוש במחשב מניע רשויות רגולציה בעלות סמכויות אכיפה לדרוש הרחבת סמכויותיהם גם לעריכת חיפוש במחשב (בכלל זה טלפוניים ניידים). דיון למוזמנים בלבד.

מגמות השימוש במידע מעלות את הסוגיה מהו האיזון הראוי בין ההגנה על הזכות לפרטיות לבין האינטרסים הציבוריים באכיפת החוק. היקף המידע המוחזק במחשב, קלות העיון בו ודליית המידע ממנו תוך פגיעה בפרטיות, ומנגד קיום מידע רלבנטי לחקירה או פיקוח בתחומי רגולציה שונים מצריך דיון.

בכוונתנו, בשיתוף מחלקת ייעוץ וחקיקה – פלילי במשרד המשפטים, לקיים שולחן עבודה שבו יידונו השאלות האלה:

  • מהם הזכויות והאינטרסים שעל הפרק? כיצד מאזנים באופן מידתי  פרטיות לאינטרסים אחרים?
  • האם צריכה להיעשות אבחנה בין סמכויות החיפוש להשגת ראיות לשימוש בהליכים פליליים לבין הסמכויות להשיג ראיות לצורכי רגולציה/פיקוח, ואם כן – מהי?
  • האם יש צורך ליצור מדרג בין סוגי חדירה לחומרי מחשב (כגון: הגבלת החיפוש לדוא"לים בלבד), ואם כן – כיצד לנסח אבחנה כזו בחוק?
  • האם נכון להותיר את סמכות החיפוש במחשב באופן בלעדי בידי המשטרה  או לאפשר ביזור הפעלת הסמכות על  ידי רשויות רגולטוריות בעלות סמכויות חקירה וחיפוש?
  • מהן המגמות בעולם בסוגיית סמכויות החיפוש בחומרי מחשב שלא על ידי רשויות אכיפה פליליות?

 

פרופ' מרדכי מוטה קרמניצר-  המכון הישראלי לדמוקרטיה, סגן נשיא למחקר
ד"ר עו"ד תהילה שוורץ אלטשולר- המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמיתת מחקר
עו"ד טליה שטיינר - המכון הישראלי לדמוקרטיה, חוקרת ומנהלת התכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטוניות
עו"ד לילה מרגלית-  המכון הישראלי לדמוקרטיה, חוקרת
עו"ד אבנר פינצ'וק- האגודה לזכויות האזרח 
עו"ד רחל ארידור הרשקוביץ- המכון הישראלי לדמוקרטיה, עוזרת מחקר
עו"ד רעות בינג- משרד המשפטים 
עו"ד גבריאלה פיסמן- משרד המשפטים 
עו"ד אביטל בגין- משרד המשפטים 
עו"ד יהונתן קלינגר- מכון ייעוץ משפטי, התנועה לזכויות דיגיטליות
עו"ד גיל שפירא-  משרד המשפטים, מנהל תחום בכיר - חקיקה
נצ"מ עו"ד אלעזר כהנא- משטרת ישראל, משנה ליועמ"ש
עו"ד ד"ר חיים ויסמונסקי- משרד המשפטים, ראש תחום חקיקה בפרקליטות
עו"ד חנה טירי- הרשות להגנת הצרכן, יועמ"ש
עו"ד אופיר בר טל- רשות הטבע והגנים, יועץ משפטי
עו"ד רביד דקל- משרד המשפטים, ראשת תחום עונשין, מחלקת יעוץ וחקיקה (פלילי)
עו"ד גילי בסמן רינגולד - מנהלת המחלקה המשפטית ברשות למשפט וטכנולוגיה
עו"ד דלית דרור – המשרד להגנת הסביבה, יועמ"ש
דורון אופק – מומחה לאבטחת מידע
עו"ד דן חי