חרדים לעירם: הכנס השנתי של התוכנית לחרדים בישראל 2022

רשויות מקומיות חרדיות הן תופעה חדשה יחסית בנוף של החברה הישראלית, שהחלה להתפתח בעיקר מסוף שנות ה-80. כיום ישנן 7 רשויות מקומיות חרדיות במובהק ובהן 400,000 איש ואיש, כ-35% מהציבור החרדי בישראל.
ספרו של אריאל פינקלשטיין "חרדים לעירם: פוליטיקה ומנהל ברשויות המקומיות החרדיות" עוסק במצב שנוצר בו ציבור בעל תודעת מיעוט ברמה הלאומית, מקבל לידיו ברמה המוניציפלית סמכויות שנמצאות בדרך כלל בידי הרוב.
המושב הראשון בכנס יעסוק ברשויות מקומיות וקהילות מיעוט בארץ ובעולם. במושב ישתתפו חברים וקולגות מקהילת מחקרי עירונית: פרופ' ארז צפדיה ממכללת ספיר, ד"ר אורן שלמה מהאוניברסיטה הפתוחה, ד"ר שי שטרן מאוניברסיטת בר אילן, ד"ר מוחמד חלאילה מאוניברסיטת חיפה וד"ר לי כהנר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה וממכללת אורנים.
המושב השני יעסוק בהתפתחות המודלים השונים של העירוניות החרדית בישראל. בפאנל צפויים להשתתף חברי כנסת, ראשי רשויות, מתכננים, נציגי חברה אזרחית והשירות הציבורי.