חרדים לעירם: פוליטיקה ומינהל ברשויות המקומיות החרדיות

חרדים בישראל

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 358 עמ’
  • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת
  • מחיר: 82 ₪

ספר זה מבקש להציג ניתוח מקיף ראשון של הרשויות המקומיות החרדיות ושל
התמורות והשינויים שחלו בהן במהלך השנים. חלקו הראשון של הספר מתמקד
במבנה הפוליטי של הרשויות החרדיות וחלקו השני מתמקד בהיבט המינהלי של
העבודה השוטפת שלהן