• שידור חי
  • למוזמנים בלבד

מכניסה לתעסוקה לתעסוקה מכניסה: תכנית אב להעסקת חרדים

צוות תכנית האב לתעסוקת חרדים השלים את כתיבת תוכנית האב לתעסוקת חרדים שנכתבה בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה הרלוונטיים ועם המועצה הלאומית לכלכלה. תכנית האב מנתחת את המדיניות הציבורית כלפי האוכלוסייה החרדית בשנים 2015-2003; היא מציבה יעדי תעסוקה לעשור הקרוב הכוללים, לראשונה, קידום תעסוקה איכותית לאוכלוסייה זו ומציעה המלצות מדיניות לעמידה ביעדים. התוצאה בטווח הארוך תהיה השוואת רמת ההכנסה של העובדים החרדים לזו של כלל העובדים במשק והמשך העלייה בשיעורי התעסוקה שלהם. אי-אפשר להפריז בתועלת הטמונה בכל אלו לחברה החרדית, למשק, ולחברה הכללית. 

מפגש להשקת התכנית יתקיים ביום שני, ט"ו בשבט תשע"ו, 25.1.2016, בשעות 16:00–18:30, במכון הישראלי לדמוקרטיה, רחוב פינסקר 4 בירושלים.

האירוע ישודר בשידור חי באתר | משתתפים מוזמנים בלבד

קראו והורידו את תכנית האב לתעסוקת חרדים

יצחק כהן, סגן שר האוצר
אלי גרונר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה
פרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה
ח"כ יעקב מרגי, יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת
גב' מיכל צוק, משנה למנכ"ל טהממונה על התעסוקה, משרד הכלכלה
ד"ר סיגל שלח, מנכ"לית תב"ת
מר מוטי פלדשטיין, מנכ"ל קמ"ח
יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא למחקר במכון
ד"ר שוקי פרידמן, מנהל המרכז ללאום, דת ומדינה במכון
כותבי תכנית האב: ד"ר גלעד מלאך, רו"ח דורון כהן, ד"ר חיים זיכרמן