ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית - אתגרים ומשמעויות

אולם הסנאט קומה 29, אוניברסיטת חיפה

כנס משותף של המרכז היהודי-ערבי באוניברסיטת חיפה והמכון הישראלי לדמוקרטיה, העוסק באתגרים העומדים בפני מדינת ישראל כדמוקרטיה ובסוגיות הנובעות ממגוון האוכלוסיות השונות שמתגוררות במדינה. 

סדר יום ומשתתפים