מי ימשול בהשכלה הגבוהה?

המכון הישראלי לדמוקרטיה

בימים האחרונים הוגשו המלצותיה של הוועדה הציבורית לבחינת מבנה המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת). ההמלצות ישפיעו באופן מרחיק לכת על עתיד עצמאותה של האקדמיה ועל יחסי הכוחות בינה לבין הפוליטיקה. מהו המבנה הרצוי של מערכת ההשכלה הגבוהה? מהי ההיררכיה הנכונה של המוסדות השונים ומהם יחסי הגומלין ביניהם? כיצד ממנים בעלי תפקידים בגופים השונים?

מנחה: ד"ר תהילה שוורץ–אלטשולר, ראש פרויקט ממשל פתוח, המכון הישראלי לדמוקרטיה

מר יובל אדמון
ראש צוות, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה; לשעבר מנכ"ל הסדנא לידע ציבורי

מר אמיר אלשטיין
סגן יו"ר דירקטוריון טבע; יו"ר הוועד המנהל של המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרופ' (אמריטה) נאוה בן צבי
האוניברסיטה העברית בירושלים; יו"ר הוועד המנהל, המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

פרופ' (אמריטוס) גרשון בן שחר*
האוניברסיטה העברית בירושלים; חבר הוועד המנהל, המכון הישראלי לבחינות ולהערכה

פרופ' יערה בר־און
נשיאת מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

פרופ' (אמריטה) גליה גולן
האוניברסיטה העברית בירושלים; ראש תכנית המוסמך בממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה

פרופ' יצחק גל־נור
עמית בכיר, מכון ון ליר בירושלים; לשעבר סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה

פרופ' חנוך דגן
עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מומי דהן
עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; ראש בית הספר למדיניות ציבורית וממשל, האוניברסיטה העברית בירושלים

השופטת (בדימוס) דליה דורנר
שופטת בית המשפט העליון בדימוס; נשיאת מועצת העיתונות

עו"ד עדנה הראל־פישר
ראש תחום (כלכלי־פיסקאלי), מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

פרופ' תמר הרמן
עמיתה בכירה, המכון הישראלי לדמוקרטיה; המחלקה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' יפה זילברשץ
הפקולטה למשפטים ומשנה לנשיא, אוניברסיטת בר־אילן; חברת הוועד המנהל, המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרופ' יונה חן
נשיא המכללה האקדמית תל־חי; יו"ר ועד ראשי המכללות הציבוריות

פרופ' מנואל טרכטנברג
יו"ר הוות"ת, המועצה להשכלה גבוהה

פרופ' דוד לוי־פאור
המחלקה למדע המדינה ובית הספר למדיניות ציבורית וממשל ע"ש פלדמן, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' (אמריטה) אורה לימור
חברת ועדת ההיגוי העליונה למדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל; לשעבר סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה

מר חנוך מרמרי העורך הראשי של "העין השביעית"

פרופ' פייסל עזאיזה
סגן יו"ר הוות"ת, המועצה להשכלה גבוהה

פרופ' נחמיה פרידלנד
נשיא המכללה האקדמית תל אביב–יפו

פרופ' אהרון צ'חנובר*
הפקולטה לרפואה, הטכניון

פרופ' אורנה קופרמן
סגנית הרקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' אורי קירש
מוסד נאמן הטכניון; לשעבר סגן יו"ר הוות"ת

פרופ' מרדכי קרמניצר
סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

מר אורי רשטיק
יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל; חבר המועצה להשכלה גבוהה

פרופ' זאב תדמור
יו"ר מוסד שמואל נאמן, הטכניון

*ריאיון מוקלט עמו ישודר במהלך הדיון

פרופ' מנואל טרכטנברג על מערכת ההשכלה הגבוהה: "תאונה היסטורית שמעולם לא הוסדרה; המצב גרוע מאוד"

פרופ' מרדכי קרמניצר: "היתה לחברי הועדה טעות אופטית – עמד לנגד עיניכם שר החינוך הנוכחי. הוועדה היתה צריכה להעמיד לנגד עיניה את שרי החינוך הגרועים ביותר שהמערכת הפוליטית הישראלית יכולה להוציא תחת ידיה".

פרופ' טרכטנברג אמר את הדברים בדיון על עיקרי המלצות הוועדה להסדרת המשילות של ההשכלה הגבוהה שנחשפו החודש, הוגשו למשרד החינוך לשם עיבודן לכדי חקיקה. בדיון שנערך אתמול (ג') במכון הישראלי לדמוקרטיה בהנחיית ד"ר עו"ד תהילה שוורץ-אלטשולר, ראש פרויקט ממשל פתוח במכון ובהשתתפות נציגי האוניברסיטאות והמכללות.

פרופ' טרכטנברג: "המצב היום גרוע מאוד. מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל היא סיפור הצלחה, על אף העובדה שהמוסדות הרגולטוריים – המל"ג [המועצה להשכלה גבוהה] והות"ת [הוועדה לתכנון ותקצוב] – עומדים על קרקע מאוד לא יציבה. ועל אף חולשתה, המערכת פורחת.
לדברי טרכטנברג חוק המל"ג, שנחקק בשנת 1958, היה באמת נהדר ופנטסטי בפרספקטיבה בינלאומית והיסטורית – אלא מה? זה היה נכון ל-1958. בינתיים עברו כמה עשורים, ודברים שהיו אז מקובלים וברורים –כיום לא יעלו על הדעת. בשנת 1977, כשהוקמה הות"ת בשלהי כהונתה של הממשלה שקדמה למהפך, אף אחד לא נתן את הדעת על האופן שבו הקמת הות"ת מתאימה למבנה הארגוני מוסדי של המל"ג – נוצרה מערכת שמעולם לא נבדקה בפן הניהולי כמכלול שיכול לתפקד, מערכת שבנויה טלאי על טלאי, הגענו עד הלום עם מבנה שהוא תאונה היסטורית שמעולם לא הוסדרה".

פרופ' טרכטנברג גם התייחס ליחסים שבין המל"ג והממשלה: "המערכת הקיימת נותנת לאיש אחד את כל הכוח למנות את כל בעלי התפקידים במערכת הזאת", אמר בהקשרו של שר החינוך. "שר החינוך, שהוא יו"ר המל"ג, מעביר את הרשימה לממשלה. הממשלה, ככל שידוע לי, נדמה לי שמעולם לא התעניינה ברשימה הזאת ואישרה אותה אוטומטית – זה עובר לנשיא, שחותם, והמל"ג יוצאת לדרך". טרכטנברג הוסיף כי המל"ג מתמנית פעם בחמש שנים, ולכן לשר אחד יש את כל הכוח לקבוע את גורלה של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל במכה אחת, בלי שיש יכולת לערער אותה. "האם זה יצר תקלות? אתם תגידו, לא ארחיב – לצערי, במעמד שלי אני לא יכול להרחיב.  עצמאותה של מערכת ההשכלה הגבוהה, שכל כך חשובה לנו, כל ממשלה יכולה בכל רגע לחסל אותה".

לעניין התקצוב הגיב טרכטנברג כי "הממשלה נותנת מדי שנה צ'ק של תשעה מיליארד שקל להשכלה הגבוהה – מי שחושב שהממשלה תמשיך לחתום על הצ'ק הפתוח הזה לאורך זמן טועה טעות מרה", הוסיף פרופ' טרכטנברג, וקרא "להסדיר בצורה מפורשת ומובנית את האמירה שלממשלה צריכה להיות אל מול ההשכלה הגבוהה כאשר מדובר על שיקוף של הצרכים הלאומיים, המשקיים והאחרים שההשכלה הגבוהה יכולה לתת להם מענה. לדמוקרטיה אין רק צד אחד, הנחת היסוד היא שממשלה צריכה שתהיה לה אמירה בדברים מהסוג הזה, ובוודאי בדברים שהיא מתקצבת בתשעה מיליארד שקל".

פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, הציג עמדה שונה. "בעלי התפקידים בוועדה, בגלל תפקידיהם, לא יכולים היו להרשות לעצמם לכתוב את האמת. אני מצפה מוועדה ציבורית לכתוב את האמת ללא כחל ושרק. אם היא לא מסוגלת לעשות זאת – היא איננה ועדה ציבורית, אלא ועדה מטעם", אמר.

פרופ' קרמניצר הוסיף כי הוא חושש מפוליטיזציה ומעורבות ממשלתית במערכת ההשכלה הגבוהה בעקבות המלצות הועדה, ואמר: "התערבות ממשלתית מביאה הרבה פעמים חשיבה של טווח קצר. חשיבה ממשלתית היא לא פעם זלזול בידע לשמו, אין לה מחויבות לאמת, אין לה רצון שתהיה חשיבה עצמאית והיא מתעבת ביקורת. יש מתח עצום בין הסוג הזה של חשיבה ובין מה שאנחנו
רוצים שמערכת ההשכלה הגבוהה תעשה. "אתם פתחתם את הפתח למעורבות ממשלתית – מי שאתה מכניס את המעורבות שלו, רוצה את מלוא הקופה. [...] הוא ישאף להשיג שליטה, כמו שאמרה השופטת פרוקצ'יה, שהתנגדה לתפקיד שממלא שר החינוך על פי המלצות הוועדה משום שלדעתה זה יביא לשליטה פוליטית בהשכלה הגבוהה בטווח הארוך".

קרמיצר סיים בפנייה למנסחי המלצות הוועדה אמר פרופ' קרמניצר: "היתה לכם טעות אופטית – עמד לנגד עיניכם שר החינוך הנוכחי. הוועדה היתה צריכה להעמיד לנגד עיניה את שרי החינוך הגרועים ביותר שהמערכת הפוליטית הישראלית יכולה להוציא תחת ידיה. וזה לא נכון שאין לשר סמכויות, הכוח שלו להשפיע על המערכת הניהולית הוא כוח עצום".

השופטת בדימוס דליה דורנר התייחסה לתרבות הפוליטית בישראל. "לצערי, העניין הזה נשבר: אין שום דבר קדוש. אני רועדת כשאני חושבת על עצמאות בתי המשפט. כששם תיכנס הפוליטיזציה – זה יהיה סוף הדמוקרטיה. פחד אלוהים. אני יכולה להבין התערבות במבנה, או בשכר, אם כי גם זה מכביד – אבל התערבות בתוכן זה כבר סוף הדרך. כל מערכת, גם בלי חוק, יכולה לפעול כשיש תרבות – 'זה לא עושים', יש דברים שבהם לא מתערבים – אבל הגענו לימים רעים, שבהם צריך הכל לכתוב ולקשור, והשאלה שאנחנו צריכים לתת עליה את הדעת היא האם ההמלצות שמציעה הוועדה פותרות את הבעיות שהן פרי תרבות".