• שידור חי

"שופטים או שפוטים?" | משדר מיוחד בנושא שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים

עו"ד ענת טהון אשכנזי וד"ר גיא לוריא משוחחים על התיקונים לחוק יסוד: השפיטה ובמרכזם שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, כך שתישלט בידי הרוב הקואליציוני


לשידור החי: