• שידור חי
  • למוזמנים בלבד

מתייצבים לדגל: שולחן עגול בנושא מחאת משרתי המילואים נגד יוזמות החקיקה של הממשלה

ביום ראשון, 2 באפריל 2023, י"א בניסן התשפ"ג, התכנסו סביב השולחן העגול שורה של מומחים ממגוון תחומי דעת (פילוסופיה, מדע המדינה, סוציולוגיה, משפט, ביטחון) לדיון במחאת משרתי המילואים מן החודשים האחרונים בתגובה ליוזמות החקיקה של הממשלה.

בפתח הדיון, הוצגו ממצאי סקר חדש של עמדות הציבור ביחס לביטויי מחאה בהקשר של השירות הצבאי, הן של משרתי חובה והן של משרתי מילואים. הממצאים מלמדים על גודל האתגר שבפני החברה בישראל ובפני צה"ל. בנוסף, נציגים של מחאת משרתי המילואים הסבירו את הדילמות שעמדו בפניהם והשיקולים שהדריכו אותם בהחלטה על אופן המחאה שלהם, ובכך סייעו בהנחת התשתית העובדתית לדיון.

במסגרת דיון המומחים ביררנו את מאפייניה של מחאת משרתי המילואים, בין היתר בהשוואה לביטויי מחאה מן העבר של משרתי מילואים; דנו במחאה זו גם בראי יחסי הצבא והחברה בישראל, למשל – האם עלינו לצפות לשימוש גובר בשירות הצבאי ככלי בניהול מחלוקות ציבוריות? כיצד המחאה עשויה להשפיע על מעמדו של "צבא העם"? ומה עשויות להיות ההשלכות של המחאה על היחסים בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית?; לבסוף דנו בהיבטים נורמטיביים של המחאה, למשל – האם יש להבחין בין משרתי חובה למשרתי מילואים בהקשר של סירוב להתייצב לשירות הצבאי או למלא פקודות? ואיזה משקל יש לתת, אם בכלל, לעובדה שבאופן יחסי קבוצה קטנה בחברה הישראלית נושאת בנטל שירות המילואים כאשר קבוצה זו משמיעה קולה בהקשר של מחלוקות ציבוריות?

לצפייה בדיון המלא: